خانه نجوم آیا ممکن است «فضا – زمان» تنها یک توهم باشد؟

آیا ممکن است «فضا – زمان» تنها یک توهم باشد؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید