اولین عکسی که ۱۷۱ سال پیش از خورشید گرفته شد

اولین عکس خورشید مربوط به حدود ۱۷۱ سال پیش است که توسط یک فیزیکدانان فرانسوی گرفته شد.

نخستین تصویر خورشید در آوریل ۱۸۴۵ توسط هیپولیت فیزو و لئون فوکو، فیزیکدانان فرانسوی ثبت شد.

این دانشمندان از یک داگروتایپ استفاده کردند که نخستین شکل از عکاسی بود. در این دستگاه از یک صفحه فلزی استفاده می‌شد که با مواد شیمیایی به منظور حساس ساختن آن به نور درمان شده بود و در برابر صحنه قرار داده می‌شد و در مرحله بعدی مواد شیمیایی مختلف به آن اعمال می‌شد تا نوردهی متوقف شود.

این تصویر به نمایش خورشید با لبه‌های نسبتا واضح پرداخته و چند لکه خورشیدی نیز روی آن دیده می شود. این لکه‌ها نسبتا بزرگ و به وسعت سیاره مشتری هستند.

اولین عکس خورشید

اولین عکس خورشید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید