عکس های Photochromes عکس هایی هستند که به صورت دستی از نگاتیوهای سیاه و سفید رنگ شده اند. این تکنیک که در دهه ی ۱۸۸۰ درست شده بود عکس های سیاه و سفید آن زمان را به شکل چشم نوازی رنگی می کرد آن هم در زمانی که خود عکاسی اولین قدم هایش را برمی داشت.

 
اولین عکس های رنگی تاریخ 

 
The Praça da Ribeira in Porto, Portugal – 1903
 
 
اولین عکس های رنگی تاریخ 
آبشار استاباک در سوئد – ۱۹۰۰
 
 
اولین عکس های رنگی تاریخ 
آبشار راین در سوئد – ۱۸۹۰
 
 
اولین عکس های رنگی تاریخ 
بازار ایتالیا – ۱۸۹۹
 
اولین عکس های رنگی تاریخ 

 
پهلو گرفتن کشتی در الجزره – ۱۸۹۶
 
 اولین عکس های رنگی تاریخ
زنان الجزیره – ۱۸۹۹
 

 
 اولین عکس های رنگی تاریخ

 
کشاورزان در گرجستان – ۱۹۰۴
 
 اولین عکس های رنگی تاریخ

 
مسجد الزیتون در تونس – ۱۸۹۶

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید