از انسان‌ها و گیاهان گرفته تا ماشین‌ها و ساختمان ها، زمان در نهایت همه چیز را پیر و فرسوده می‌کند. گاهی هفته‌ها و ماه‌ها و گاهی سال‌ها یا دهه‌ها طول می‌کشد، اما درنهایت همه چیز زیر فشار بی وقفه پدر زمان شروع به فروریختن می‌کند.
 
دو عروسکی که همزمان خریده شدند، با یکی از آن‌ها ۳۰ سال بازی شده و دیگری در کمد نگه داشته شده است.
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

جای پای راهبی که ۲۰ سال هرروز اینجا نماز می‌خوانده است
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

قبل و بعد از شستشوی ساختمان
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

کفپوش مرمر این بانک از سال‌ها ایستادن مشتریان فرسوده شده است
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

چرخه زندگی یک سکه
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

پوسترهایی که طی سال‌ها به تیربرق چسبانده شده است
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

سکه نقره که از سال ۱۹۵۲ در جیب یک مرد بوده
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

خطی که از اثر ذره بینی آفتاب و لامپ روی چمن ایجاد شده
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

پله‌های فرسوده شده برج کج پیزا
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

دری که طی سال‌ها برخورد زنگ فرسوده شده
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

وقتی برای اولین بار پس از ۱۶ سال فرش از روی کفپوش برداشته شد
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

بقایای یک همسایه قدیمی
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

جای رفت و آمد انسان پس از سال‌ها
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

تاثیر زمان در ۱۵ سال چرخاندن دسته در موزه علمی
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 

این فرش ۵۰ سال است جابجا نشده و ردی که می‌بینید سریع‌ترین راه به سوی غذاست
 
تاثیر گذر زمان را در تصاویر زیر ببینید 
 
منبع : برترین ها

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید