حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب حفظ کردن

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺳﺖ.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید