حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب سوره اعراف

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻋﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻣﺎﻳﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻋﺮﺍﻑ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﺵ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻮﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻋﺮﺍﻑ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ, ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺗﺎ ﻛﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻛﻨﺪ.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید