حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب قانع کردن

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺧﻮﺍﺏ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮﺩﻥ: ﺭﺍﻩ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ: ﺩﺭﺧﻄﺮ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺿﺮﺭ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﺸﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﻗﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺗﻠﻒ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻙ ﺍﺳﺖ.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید