حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب قلاب

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺧﻮﺍﺏ ﻗﻼﺏ: ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻗﻼﺏ ﺩﺍﺭﻳﺪ: ﻳﻚ ﺷﻲ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.

ﺍﺯ ﻗﻼﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﻼﺏ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻳﺪ: ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﺠﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻗﻼﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ: ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﺭﺥ ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید