حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب قلقلک

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺧﻮﺍﺏ ﻗﻠﻘﻠﻚ: ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﺀﺗﻔﺎﻫﻤﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺩﻣﺎﻍ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﺎﺭﺩ: ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ

ﮔﻠﻮﻳﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺧﺎﺭﺩ: ﻳﻚ ﺩﻭﺭﺓ ﺧﻮﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻳﻜﻨﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﻚ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ: ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﻠﻘﻠﻚ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید