حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب قلوه

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﻗﻠﻮﻩ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ: ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ

ﻗﻠﻮﻩ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﺪ: ﻳﻚ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻗﻠﻮﻩ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺵ

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید