حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


تعبیر خواب قو

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

۱ ﺩﻳﺪﻥ ﻗﻮ ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺠﺎﺭﺑﻲ ﺷﻌﻒ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ

۲ ﺩﻳﺪﻥ ﻗﻮﻱ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺯﻻﻝ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ.

۳ ﺩﻳﺪﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

۴ ﺩﻳﺪﻥ ﻗﻮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید