طبق مقاله‌ي منتشره دانشگاه وارويک (the University of Warwick) محققان مدعي‌اند که تنها با يک آزمايش ساده از کودکان نوپا، مي‌توانند ميزان عملکرد تحصيلي آن‌ها را در ۸ سالگي پيش‌بيني کنند. اين آزمايش ساده‌ترين آزمون تعيين سطح هوش کودکان تا به امروز محسوب مي‌شود و محققان صدها کودک ۲۰ ماهه را با اين روش امتحان کرده‌اند.


در اين آزمايش يک عدد کشمش را زير يک فنجان خالي قرار مي‌دهند و از کودک مي‌خواهند تا زماني که به آن‌ها گفته نشده منتظر بمانند و بعد از آن مي‌توانند کشمش را بخورند. ظاهر آزمايش بسيار ساده است اما براي عده زيادي از کودکان طاقت‌فرسا و شکنجه کننده است به‌گونه‌اي که بسياري از آن‌ها در اين آزمون رد مي‌شوند.

در واقع اين آزمايش ابزار مناسبي براي ارزيابي قدرت کنترل کودکان، تشخيص خطر عدم تمرکز حواس و يادگيري در سنين بالاتر است.

 

منبع : بیتوته