حرف ت

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

تاب . تاب دادن . تابستان

تابلو . تابوت . تابه

تاج . تاج خروس . تاج گل

تاجر اسب . تاخیر . تار

تاراج.تارعنکبوت.تاریخ

تاریکخانه عکاسی . تاریکی

تازه داماد.تازه عروس.تازیانه

تاس . تافته . تاکردن

تاکسی . تالار . تانک

تانکر . تایپ . تب

تبخیر . تبر . تبرئه

تبسم . تبعید . تبلیغ

تپانچه . تپه . تجار

تجارت.تجارتخانه.تجملات

تجهیزات . تحسین . تحصیل

تحقیق . تخت . تخت خواب

تخت سلطنت.تخته.تخته سیاه

تخته فروشی.تخته نرد.تخلیه کردن

تخم پرنده.تخم کاشتن.تخم مرغ

تخمه . تذفین . تذکر دادن

ترازو . تراس . تراشیدن

تراشیدن موی سر . ترافیک

ترانه . ترب . تربچه

ترحم . ترس . ترسیدن

ترشی . ترشیها . ترقه بازی

ترک کردن . ترکه . ترکیدن

ترکیه . ترمز . ترمه

ترن . ترنج . ترور

تره . تریاک . تریبون

تزریق واکسن.تزئین کردن.تسبیح کردن

تسکین.تسویه حساب مالی

تشت . تشک . تشکچه

تشکیلات.تشنگی.تشویق کردن

تشهد گفتن.تشییع جنازه.تصادف

تصنیف . تصویر . تظاهرات

تعحب.تعطیلات.تعظیم کردن

تعلیم . تعویذ . تعهد

تغار.تغذیه حیوانات.تغییر قیافه

تف کردن . تفتیش . تفرج

تفریح . تفریحگاه . تفنگ

تفنگ بادی . تقاضا

تقاضای پرداخت بدهی

تقاضای پرداخت وام

تقلا . تقلید . تقویم

تکبر.تکبیر گفتن.تکمیل کردن

تکنسین آزمایشگاه . تکه نان

تکیه کردن . تگرگ . تلخ

تلسکوپ.تلف کردن.تلفن

تلگراف.تلمبه.تلو تلو خوردن

تلویزیون . تله . تله حشرات

تله موش.تمام شدن کار.تمبر پستی

تمرین . تمساح . تمشک

تمیز کردن . تنباکو . تنبل

تنبیه شدن . تندباد . تندر

تندرستی . تنفر . تنگ

تنگی . تنور . تنومند

تنهایی . تواضع . توبه کردن

توپ . توپ جنگی . توت

توتون . تور شکار

تور لباس عروس

تور ماهیگیری.تورات.توری

توشه . توکل . تولد

توله سگ . تونل . توهین

ته چین . ته دیگ . تهاجم

تهدید.تهلیل(گفتن لا اله الا..)

تهمت . تهوع . تهی دست

تیر.تیراندازی .تیر چراغ برق

تیرماه . تیر و کمان . تیره

تیز کردن . تیغ . تیغ گیاه

تیغ ماهی . تیله . تیله بازی

تیمارستان . تیمم . تئاتر

تندیس