حرف ر

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

رادار . رادیو . رازیانه

راسو . راکت . ران

رانده شده . راننده . راه

راه آهن.راه راست.راه رفتن

راه رفتن روی آب.راهزنی

راهبه . راهرو . راهنما

رای دادن . رایانه . رب

ربا خور . رتیل . رحم

رختخواب.رختشوئی.ردپا

ردا . رز . رژ لب

رژ گونه . رژیم . رستوران

رسوا . رسیدن . رشته

رصد خانه.رطوبت.رعد و برق

رفت و آمد بین صفا و مروه

رفتگر . رفتن . رفو کردن

رفیق . رقابت . رقص

رقص آرام.رقص گروهی.رکاب

رگ . رگ زدن . رگبار

رماتیسم . رمان . رنج

رنده . رنگ آبی . رنگ زرد

رنگ سبز.رنگ سرخ.رنگ سفید

رنگ سیاه.رنگ کبود.رنگ نارنجی

رنگ کردن.رنگها.رنگین کمان

رو انداز . روبان . روباه

رو تختی . روح . روز

روز قیامت.روزنامه.روزه

روزه داشتن.روزها.روزهای تعطیل

روستا . روسری . روشن

روشنائی.روشنائی آتش.روغن

روغن بادام.روغن فروش.روغن کتان

روغنهای سوختنی . رولت

روی(صورت) . روی(فلز)

رها کردن . ریاست . ریحان

ریخته گری.ریسمان.ریش

ریگ . ریل . ریمل

رینگ . ریواس . ریه

رئیس . رنگ