حرف س

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

ساتور . ساحر . ساخت و ساز

ساختمان . ساربان . ساردین

سارق . ساز . ساطور

ساعت . ساعت مچی . ساعد

ساق . ساق پا . ساک(کیف)

سال . سال کبیسه . سال نو

سالاد . سالن غذا خوری . سایبان

سایه . سبد . سبز

سبزه . سبزی . سبزیجات

سبوس . سبوی . سبیل

سپاس گزاری . سپر . سپیده دم

ستارگان . ستاره شناس . ستایش

ستم . ستون . سجاده

سجده . سخن . سد

سر . سرا . سراب

سرایدار . سرب . سرباز

سرباز خانه.سر بریدن.سرخ شدن

سرخ کردن . سرخچه . سرخک

سر خوردن . سرخی . سرداب

سر در آوردن.سردوشی.سرزنش

سر شیر . سرطان . سرفه

سرقت . سرکه . سرگردانی

سرگرمی . سرگیجه . سرما

سرماخوردگی . سرمازدگی . سرمه

سرنگ . سرنگون . سرنیزه

سرو . سرود . سروصدا

سرهنگ . سریع . سریع السیر

سس . سشوار . سطل

سفال . سفر . سفرکردن

سفر بر روی آب . سفر به گذشته

سفره . سفید . سفید کردن

سفیداب.سفید روی.سقائی کردن

سقز(آدامس) . سقط . سقف

سقوط . سکسکه . سکنجبین

سکه . سگ . سگک

سل . سلاح . سلام

سلطان . سلمانی . سلول

سلیقه . سم . سماق

سماور . سمنو . سمور

سن . سنبل . سنتور

سنجاب . سنجاق . سنجاق سر

سنجاقک . سنجد . سنجیدن

سند . سند نویس . سندان

سنگ . سنگ قیمتی . سنگ مرمر

سنگ مزار.سنگر.سنگسار کردن

سنگین.سوار شدن.سوارکار اسب

سواری . سوپ . سوت

سوت زدن . سوختن . سوراخ

سوراخ کلید . سورتمه

سوره فاتحه الکتاب

سوره بقره . سوره آل عمران

سوره نساء . سوره مائده

سوره انعام . سوره اعراف

سوره انفعال . سوره توبه

سوره یونس . سوره هود

سوره رعد . سوره ابراهیم

سوره الحجر . سوره نحل

سوره بنی اسرائیل . سوره کهف

سوره مریم.سوره طه.سوره انبیاء

سوره حج . سوره المومنون

سوره فرقان . سوره الشعراء

سوره نمل . سوره القصص

سوره عنکبوت . سوره الروم

سوره لقمان . سوره سجده

سوره احزاب . سوره سبا

 سوره فاطر . سوره یس

سوره الصافات . سوره ص

سوره الزمر . سوره المومن

 سوره فصلت . سوره شوری

 سوره زخرف . سوره دخان

سوره الجاثیه . سوره الاحقاف

سوره محمد(ص) . سوره فتح

سوره الحجرات . سوره ق

سوره ذریات . سوره الطور

سوره نجم.سوره قمر.سوره الرحمن

سوره واقعه . سوره حدید

سوره مجادله . سوره الحشر

صوره صف . سوره جمعه

سوره منافقون . سوره تغابن

سوره طلاق . سوره تحریم

سوره ملک . سوره قلم

سوره الحاقه . سوره معارج

سوره نوح . سوره جن

سوره المزمل . سوره المدثر

سوره انسان . سوره مرسلات

سوره النباء. سوره النازعات

سوره تکویر . سوره انفطار

سوره انشقاق . سوره الطارق

سوره الغاشیه . سوره البلد

سوره الیل . سوره الضحی

سوره الانشراح . سوره التین

سوره علق . سوره قدر

سوره زلزله . سوره القارعه

سوره تکاثر . سوره قریش

سوره ماعون . سوره کوثر

سوره کافرون . سوره اخلاص

سوره فلق . سوره ناس

سوزن . سوسک . سوسمار

سوسن . سوسیس . سوگند

سوگواری . سوهان . سه تار

سه قلو . سهره . سیاره

سیاه . سیاهپوست . سیاه دانه

سیاه سرفه . سیب . سیب زمینی

سیبل . سیر . سیرابی

سیرک . سیری . سیگار

سیل . سیلاب . سیلی

سیم . سیم خاردار . سیمان

سیمرغ . سینما . سینه

سینه ریز . سینی . سوال