حرف ش

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

شاخ . شاخه . شادروان

شادی . شاسی . شاعر

شال . شام . شانس

شانه . شانه حیوان . شاه بلوط

شاه توت . شاهد . شاهرگ

شاهرود . شاهکار . شاهی

شاهین . شب . شب بو

شب پره . شبح . شبدر

شبنم . شپش . شتر

شتر مرغ . شته . شجره نامه

شخم . شراب . شراب فروش

شرابی . شراره آتش . شراکت

شربت . شرط . شرم

شرور . شریان . شستن

شش . شطرنج . شعبده

شعر گفتن . شعله . شغال

شغل . شفاعت . شفتالو

شقایق . شقیقه . شک

شکار . شکارچی . شکاف

شکر . شکر کردن . شکستن

شکستنی . شکفتن گل . شکلات

شکم . شکمو . شکنبه

شکنجه . شکوفه ها . شل شدن

شلاق . شلغم . شلوار

شلیل . شمال . شمش

شمشیر . شمع . شمعدان

شن . شن متحرک . شنا کردن

شناور . شنبلیله . شوخ

شوربا . شوهر . شهاب سنگ

شهادت . شهر . شهرت

شهرستان . شیپور . شیخ

شیر . شیر آب . شیر خشت

شیر خوردنی.شیر دادن

شیر وحشی.شیرجه زدن.شیروانی

شیره . شیرینی ها . شیشه

شیطان . شیهه . شبانی