حرف ن

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

ناامیدی . نابینا . ناپدید شدن

ناتوان . ناخدا . ناخن

ناخوش . نادرست . نارگیل

نارنج . نارنگی . نارون

ناسزا . ناشر . ناشناس

ناشنوا . ناطق . ناف

نافرمانی . ناقص الخلقه

ناقوس . ناکامی . ناله

نامرئی . نامزد . نامه

نامه رسان . نامهربان . نان

نان خرد شده . نانوا

نانوائی . ناودان . ناوگان

نایاب . نایلون . نبات

نبرد . نت موسیقی . نجات یافتن

نجار . نجوا . نجیب زاده

نخ . نخل . نخود

ندیمه . نذر . نردبان

نرده . نرگس . نروماده

نزاع . نزدیک شدن . نزدیکی

نژادپرست . نسیم . نسیه

نشاسته . نشاط . نشان

نشت کردن . نشستن . نصیحت

نعره . نعش کش . نعل

نعناع . نفت . نفرین کردن

نفس . نفقه . نفوذ

نقاش . نقاشی کردن . نقره

نقشه . نگاه کردن . نگرانی

نگهبان . نگین . نماز

نمایش . نمایشگاه . نمد

نمک . نمونه . نو بودن

نوار باند . نوار پارچه . نوازنده

نوجوان . نوحه . نور

نورانی . نوزاد . نوشابه

نوشادر . نوشتن . نوشیذن

نوک پا . نوه . نویسنده

نهار . نهر . نهنگ

نی . نی زدن . نیازمند

نیروی دریائی . نیزه

نیشکر.نیکی کردن.نیل

نیلوفر . نیمرو . نیمکت