حرف ه

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی 


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

هاری . هاله نور . هاون

هتل . هدف . هدهد

هدیه . هزیان . هراسان

هسته . هفت تیر . هفته

هلال ماه . هلو . هما

همراه . همسایه . همسر

همکار . هندوانه . هندوستان

هنر . هنرپیشه . هوا

هواپیما . هوا سنج . هورا کشیدن

هوو . هویج . هیئات منصفه

هیاهو . هیپنوتیزم . هیجان

هیزم . هیولا