حرف پ

حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید

آ  ا  ب  پ  ت  ث

ج  چ  ح  خ  د  ذ 

ر  ز ژ س ش ص

ض ط ظ ع غ ف 

ق ک گ ل م ن و ه ی


خواب شما حول کدام موضوع بوده است؟

پا . پا برهنه . پا پیچ

پا در میانی . پابند . پاپیون

پاچه . پادشاه . پادگان

پادو . پارچ . پارچه

پارچه گل دار . پارچه مخمل

پارس . پارک . پارو

پاسبان . پاسپورت . پاشنه

پاک نویس.پاکت نامه.پالان

پالتو . پانسمان . پاییز

پایین آمدن . پتک . پتو

پخت و پز.پختن گوشت.پدر

پدر بزرگ یا مادر بزرگ

پدر خواده . پدر روحانی

پدر زن و پدر شوهر

پدر مقدس.پذیرایی.پذیرفتن

پر . پر کردن . پر مدعا

پرتاب کردن.پرتغال.پرتگاه

پرتو نور . پرچم . پرچمدار

پرچین . پرخاش . پرداخت پول

پرده  .  پرده داری

پرده پر نقش و نگار

پرستار . پرستاری . پرستو

پرستیدن . پرش . پرگار

پرگویی . پرنده . پروازکردن

پروانه . پرورشگاه . پرونده

پرهیز . پرهیزکار . پری

پری دریایی.پریدن.پریشانی

پزشک.پژواک.پس مانده غذا

پست . پستچی . پستخانه

پسته . پستی  . پسر

پشت . پشت بام . پشت سر

پشته . پشتی . پشم

پشه . پشیمان شدن . پل

پل عابر پیاده.پلک.پلکان

پلنگ . پلو . پله

پلیس . پماد . پنبه

پنجره . پنجه . پند دادن

پنیر . پوتین . پوست

پوست میوه.پوشاک.پول

پول تقلبی.پول خرد.پونز

پهلو . پی . پی ریزی

پیاده روی . پیاز . پیاله

پیام . پیامک . پیانو

پیپ . پیچ . پیچ و خم

پیچک.پیدا کردن.پیر دختر

پیرزن.پیر شدن.پیر مرد

پیراهن . پیروزی . پیسی

پیش بند . پیشانی . پیشانی بند

پیشخدمت.پیشرفت.پیشگویی

پیشواز . پیشی گرفتن

پیغام رساندن.پیغمبری.پیک نیک

پیکان . پیکر . پیمان

پیمانه . پینه دوز