سوت‌زدن مي‌تواند در تمامي انواع موقعيت‌ها و هر ساختاري که شامل جريان هواي مشابه حالت سوت‌زدن کتري باشد، رخ دهد.
لوله‌هاي درون يک ساختمان مثالي بارز از اين دست است و اثرات مشابه نيز در درون سيستم‌هاي اگزوز وسايط نقليه آسيب‌ديده مشاهده مي‌شود و با درک منشا اين سوت مي‌توان از چنين شرايط ناخوشايندي رهايي يافت.
دکتر آنوراگ آگاروال به همراه راس هنري‌وود نشان دادند چگونه صوت هنگام بالاآمدن جريان بخار از لوله ايجاد مي‌شود.
آن‌ها دو مکانيسم جداگانه را کشف کردند که نه تنها صدا ايجاد مي‌کنند، بلکه به طور خاصي موجب سوت‌زدن کتري و نه توليد صدايي مي‌شود که در ديگر آيتم‌هاي خانگي از قبيل سشوار رخ مي‌دهد.

سوت کتري شامل دو پليت (صفحه) است که به يکديگر چسبيده‌اند و حفره‌اي را شکل مي‌دهند. هر دوي اين صفحات داراي روزنه‌هايي در وسط هستند که به بخار امکان عبور مي‌دهد.
گرچه صداي يک کتري توسط تغييرات ايجادشده در شکل‌گيري بخاري که در تلاش براي فرار است، ايجاد مي‌شود، دانشمندان دهه‌ها در تلاش براي درک فرايند شکل‌گيري اين صوت بوده‌اند.
هنري‌وود و آگاروال فعاليت خود را با ايجاد مجموعه‌اي از سوت‌هاي کتري ساده‌شده با سرعت‌هاي مختلف آغاز کردند و صداي توليدشده را ضبط مي‌کردند.
اين امر به آن‌ها امکان طراحي فرکانس و بزرگي صدا را مي‌داد و داده‌هاي تحليل‌شده نيز امکان شناسايي مسيرها را فراهم مي‌کرد.
در نهايت، اين محققان از تکنيک دو ميکروفون براي تعيين فرکانس داخل لوله استفاده کردند.

نتايج نشان داد که بالاتر از سرعت جريان خاص، خود صدا توسط حفره‌هاي کوچک (نواحي داراي جريان در حال چرخش) توليد مي‌شود که در فرکانس‌هاي خاص مي‌تواند صوت توليد کند.
زماني که بخار از لوله کتري بالا مي‌آيد، با حفره‌اي در آغاز صوت روبرو مي‌شود که از خود لوله بسيار باريک‌تر است. اين امر جريان بخار را هنگام ورود به فرايند سوت منقبض کرده و جتي از بخار خلق مي‌کند که از خلال آن عبور مي‌کند.
اين جت بخار ماهيتا مانند جت آب ناشي از يک شيلنگ باغباني که پس از طي مسافت خاص به قطرات کوچکي مي‌شکند، بي‌ثبات است. در نتيجه، زماني که جت به انتهاي سوت مي‌رسد، جت بخار ديگر ستون خالص نيست بلکه اندکي دچار اختلال شده است.
اين بي‌ثباتي‌ها نمي‌تواند به طور کامل از ناحيه سوت فرار کند و زماني که به دومين ديواره سوت برخورد مي‌کنند، پالس فشار کوچکي را ايجاد مي‌کنند.
اين پالس موجب مي‌شود بخار روزنه‌هايي را هنگام خروج از سوت شکل داده و اين روزنه‌ها امواج صوتي را توليد مي‌کنند.
هنري‌وود و آگارول همچنين توضيح مي‌دهند که چرا اين اثر، سوت و نه صداي ديگري را ايجاد مي‌کند. علاوه بر اين، آن‌ها نشان مي‌دهند اين مکانيسم به فرايند مشاهده‌شده در پيپ يا فلوت شباهت دارد.
بر اساس توضيحات ارائه‌شده، طي فرايندهاي ايجاد صدا، يک فرکانس خاص در ميان امواج صوتي غالب مي‌شود، زيرا نت صدا توسط اندازه، شکل ورودي و طول لوله تعيين مي‌شود و هرچه لوله طولاني‌تر باشد، نت پايين‌تر خواهد بود.
هنري‌وود و آگارول هم‌اکنون در حال مطالعه پروژه‌اي براي توليد دست‌خشک‌کن‌هاي با سرعت بالا و آرام‌تر هستند و بدين منظور چگونگي توليد صوت توسط جت هواي آزادشده اين ابزار را بررسي مي‌کنند.
جزئيات اين مطالعه در The Physics Of Fluids منتشر شد.