روش های گیس کردن مو

در اینجا به دو نوع مدل موی زیبای گیس فرانسوی و هلندی و روش‌های بافتن این مدل‌های مو اشاره شده است.

گیس موی مدل فرانسوی

۱- ابتدا یک دسته مو از موهایتان را جدا کرده و آن را به سه بخش کوچکتر تقسیم کنید

روش های گیس کردن مو

* یک دسته مو از مقابل و مرکز سرتان جدا کنید.

اگر می خواهید گیس فرانسوی تان در پهلوی سرتان قرار بگیرد،

باید از آنجا، یک دسته مو جدا کنید و گیس را از همان قسمت شروع کرده و تا پایان موهایتان بروید.


۲- آن دسته مویی را که جدا کرده و به سه قسمت مساوی تقسیم کرده اید، با هردو دست بگیرید و قسمت راست را روی قسمت میانی قرار دهید.

* این کار را دو بار دیگر تکرار کنید،

یعنی این بار قسمت چپ را روی قسمت میانی جدید، قرار دهید و دوباره قسمت راست را روی میانی بگذارید

روش های گیس کردن مو

روش های گیس کردن مو


۳- اکنون یک قسمت کوچک از موهای سمت چپ سرتان برداشته و تا نزدیک قسمت بالا و جلوی سرتان آورده و آن را روی قسمت چپ گیس تان قرار دهید.

سپس این بخش (چپ) را روی قسمت میانی بگذارید (تصویر ۳).

روش های گیس کردن مو

۴- حالا یک قسمت کوچک از موهای سمت راست سرتان برداشته و از روی بخش راست عبور داده و به روی میانی بگذارید.


روش های گیس کردن مو

۵- مراحل ۳ و ۴ را تا انتهای موهایتان تکرار کنید.


۶- در انتهای کار، پایین موهایتان را با کش مو، محکم ببندید.


********************

گیس موی مدل هلندی

۱- موهای تان را، درست مانند مدل فرانسوی، به سه قسمت مساوی تقسیم کنید .


۲- وقتی شروع به گیس کردن می کنید، برعکس مدل فرانسوی، باید بخش های راست و چپ را به جای رو، به زیر بخش میانی ببرید.

در انتها مدل موی تان برعکس مدل فرانسوی می شود.


۳- یک دسته کوچک از موهای سمت چپ سرتان برداشته و آن را روی بخش چپ گیس قرار دهید.

* این دسته موی سمت چپ را از زیر بخش میانی موهایتان عبور دهید.

روش های گیس کردن مو


۴- یک دسته کوچک از موهای سمت راست سرتان برداشته و آن را روی بخش راست گیس قرار دهید.

* این دسته موی سمت راست را از زیر بخش میانی موهایتان عبور دهید.


۵- مراحل ۳ و ۴ را تا پایان بافت مویتان ادامه دهید. در پایان هم موهایتان را با کش ببندید و محکم کنید.

روش های گیس کردن مو

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید