شعر کودکانه اتل متل توتوله

 

شعر کودکانه اتل متل توتوله

اتل متل توتوله
بچه ی خوب چه جوره؟

بچه ی خوب صبح زود
از خواب ناز پا میشه

می خنده مثل غنچه
لبای اون وامیشه

سلام داره به مامان
سلامی هم به بابا

میخوره صبحونه را
با میل و با اشتها

اتل متل توتوله
بچه ی خوب می دونه

خوردن شیر مفیده
شیر می ریزه تو لیوان
میگه رنگش سفیده

شیر میخوره سیر میشه
قوی مثل شیر میشه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید