ریشه ضرب المثل  " فلانی هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی دهد! "

ریشه ضرب المثل ” فلانی هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی دهد! “

ریشه ضرب المثل

خیلی از شغل ها ، اصطلاحات و زبان خاص خودشان را دارند . چوپانی و گله داری هم از همین مشاغل است . چوپان ها با زبان مخصوص خود با گوسفندان حرف می زنند و به آن ها فرمان می دهند که باید چه کاری انجام بدهند .

وقتی یک گوسفند اشتباهی به سمت دیگری حرکت کند بقیه هم به دنبال او می روند .پس در این مواقع چوپان باید صدای مخصوصی سر دهد تا گوسفند پیشرو با شنیدن آن ایست کند و به همان جهتی که چوپان می گوید برود !

دستور دادن به گوسفندان برای رفتن به سمت آب ، صدا کردن آن ها برای خوردن نمک ، چریدن ، اعلام خطر ، بازگشت به آغل و … هر کدام صدای مخصوصی دارد که اگر چوپان همه ی آن صداها را بشناسد می تواند کارهایش را

درست انجام دهد . ” هِرّ و بِرّ ” نمونه هایی از این چند صداست .

چوپان تازه کار و جوانی این واژه ها را به غلط در مورد گوسفندان به کار برده بود و باعث گم شدن گوسفندان شده بود و مردم می گفتند : ” فلانی هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی دهد ! “

این ضرب المثل  را از آن روز به بعد در مورد کسانی به کار می برند که بدون استفاده از عقل ، حتی در کارهای ساده هم نادانی کنند !

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید