طالع بینی علامت های خوش شانسی برای متولدین ماه ها

طالع بینی علامت های خوش شانسی برای متولدین ماه ها

متولدین فروردین :
رنگ شانس : قرمزملایم
اعداد شانس : ۶ ، ۹ ، ۱۵ و ۳۴۳
روز اقبال : سه شنبه
همراهان مناسب : مرداد ، خرداد ، آذر

متولدین اردیبهشت :
رنگ شانس : صورتی وآبی روشن
اعداد شانس : ۵ ، ۶ ، ۱۳ ، ۱۸۸ و ۴۵۲۴
روز اقبال : جمعه
همراهان مناسب : تیر ، شهریور ، دی ، اسفند

متولدین خرداد :
رنگ شانس : نارنجی
اعداد شانس : ۳ ، ۵ ، ۲۴ ، ۴۳۳ ، ۲۵۴۵
روز اقبال : چهارشنبه
همراهان مناسب : مرداد ، فروردین ، مهر ، بهمن

متولدین تیر :
رنگ شانس : سفید نقره ای ، آبی نیلی
اعداد شانس : ۲ ، ۴ ، ۱۲ ، ۴۵۶ و ۹۷۴۲
روز اقبال : دوشنبه
همراهان مناسب : اردیبهشت ، اسفند ، آبان

متولدین مرداد :
رنگ شانس : زرد طلایی
اعداد شانس : ۱ ، ۴ ، ۳۴ ، ۶۵۳ و ۶۷۴۳
روز اقبال : یکشنبه
همراهان مناسب : فروردین ، آذر

متولدین شهریور :
رنگ شانس : قهوه ای و کرم
اعداد شانس : ۰ ، ۵ ، ۱۶ ، ۸۸۸ ، ۶۸۴۸
روز اقبال : چهار شنبه
همراهان مناسب : دی ، اردیبهشت

متولدین مهر :
رنگ شانس : بنفش وقهوه ای
اعداد شانس : ۲ ، ۶ ، ۱۶ ، ۴۳۲ ، ۹۱۴۳
روز اقبال : جمعه
همراهان مناسب : آذر ، بهمن ، خرداد

متولدین آبان :
رنگ شانس : قرمز روشن وسیاه
اعداد شانس : ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۸۳ و ۶۵۹
روز اقبال : سه شنبه
همراهان مناسب : تیر واسفند

متولدین آذر :
رنگ شانس : آبی وسفید
اعداد شانس : ۳ ، ۱۲ ، ۵۸۲ ، ۹۳۴ و ۲۳۴۳
روز اقبال : پنجشنبه
همراهان مناسب : فروردین ، مهر ، مرداد ، بهمن

متولدین دی :
رنگ شانس : سفید وقهوه ای
اعداد شانس : ۸ ، ۹ ، ۶۲ ، ۱۲۲ ، ۷۵۴۴
روز اقبال : شنبه
همراهان مناسب : شهریور ، اردیبهشت

متولدین بهمن :
رنگ شانس : آبی تیره
اعداد شانس : ۴ ، ۸ ، ۱۰ ، ۸۴ ، ۹۱۵ و ۹۹۹
روز اقبال : یکشنبه
همراهان مناسب : خرداد ، آذر ، مهر

متولدین اسفند :
رنگ شانس : آبی آسمانی وقهوه ای روشن
اعداد شانس : ۷ ، ۱۱ ، ۷۳ و ۳۵۴
روز اقبال : پنج شنبه
همراهان مناسب : اردیبهشت ، تیر ، دی ، آبان

این مطالب فقط جنبه سرگرمی دارد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید