سر بریده میرزا کوچک خان که به نزد خان تالش فرستاده شد.

عکس واقعی از سر بریده میرزا کوچک خان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید