لیست اسم های آشوری

لیست اسم های آشوری

در این مطلب لیست اسم های دخترانه و پسرانه آشوری با معنی و تلفظ را آماده کرده ایم و در اختیار شما دوستان عزیز قرار داده ایم .

  • اسم های دخترانه
 
اسم تلفظ ریشه معنی
آتورینا atorina آشوری متحول کننده ، تغییر دهنده ، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است
آدورینا adorina آشوری آدور- مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی ، کمک کننده ، یاری دهنده
آشورینا ashorina آشوری منسوب به آشور ، برهم زننده ، تغییر دهنده ، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد
ادرینا edrina آشوری تکیه گاه
اشتار eshtar آشوری الهه عشق و برکت، لک چشم واگردانیدن
ایشتار ishtar آشوری ستاره باران و آب, تشتر(تیر). نام یکی از الهه‌های آشوری است.
تارمیتا tarmita آشوری بنیان، اساس
تامیما tamima آشوری منزه، پاک
رامسینا ramsina آشوری (رامسین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به رامسین، ام یکی از خدایان آشور
رامیلا ramila آشوری خدای بزرگ
رامینا ramina آشوری (رامین + الف (نسبت)) ۱- منسوب به رامین؛ ۲- دخترِ طربناک ۳- بالا
روما roma آشوری آسمان
رومینا romina آشوری ۱- زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ ۲- پاک و پاکیزه کرده.
سابرینا sabrina آشوری مژده، بشارت
ساورینا savrina آشوری امید
سمیرا میس samira mis آشوری ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف است و باغهای معلق را همسرش برای او ساخته بوده است
سوریا soriya آشوری ثریا. (سوری + الف (اسم ساز)) ، ← سوری .
شارونا sharuna آشوری سرزمین پربار و حاصلخیز
شامیرام shamiram آشوری نامش بلند باد
شیرات shirat آشوری آواز، ترانه
نازانتا nazanta آشوری عشوه گر، طناز

 

  • اسم های پسرانه
 
اسم تلفظ ریشه معنی
آدارایل adarail آشوری خداوند یاریگر
آدورا adora آشوری مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، مددکار
آشور ashor آشوری ۱- (در قدیم) آشوردن؛ ۲- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه‌های ماهور، نوا و راست پنجگاه؛ ۳- (اَعلام) ۱) نام پسر دومِ سام پسر نوح؛ ۲) (در قدیم)(= آسور) رب‌النوع مورد پرستش مردم کشور آشور؛ ۳) آسور یا آشور نام سرزمینِ تمدن آشور.
آشینا ashina آشوری قوی ،قدرتمند،نیرومند، زورمند
بارسین barsin آشوری زاده خدای ماه
بانیپال banipal آشوری نام بزرگترین پادشاه آشور
پاتیرا patira آشوری فراوانی
داورا davra آشوری دشت
روما roma آشوری آسمان
سارو saro آشوری ۱- (= ساروک) نام پرنده ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی سخن گو می باشد؛ ۲- (در کردی) طوطی؛ ۳- (در ترکی) ساروج؛ ۴- (اعلام) نام چندین روستا در شهرستان های زاهدان، بهشهر، (سارو مزرعه) سمنان. ۵- ماه
ساروا   آشوری امید
ساروسین sarosin آشوری پادشاه مقدس
شارونا sharona آشوری سرزمین پربار و حاصلخیز
شاهارا shahara آشوری حافظ شبهای روزه داران
شمینه shamine آشوری حاصلخیز ، برکت یافته
صدیده sadide آشوری مهم
مارتین martin آشوری مارتینی . نام قسمی تفنگ . نام تجارتی نوعی تفنگ که در زمان قاجاریه در ایران معمول بود. رهبر
نادینوس nadinus آشوری شاه بابل
ناهیرا nahira آشوری روشنایی ، نور
وادا vada آشوری مکان مقدس
وردین vardin آشوری گلهای بسیار, دهی است از دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید