لیست اسم های تاریخی

لیست اسم های تاریخی

در این مطلب لیست اسم های دخترانه و پسرانه تاریخی با معنی و تلفظ را آماده کرده ایم و در اختیار شما دوستان عزیز قرار داده ایم.

 

  • اسم های پسرانه
 
اسم تلفظ ریشه معنی
ماتیکان matikan تاریخی  نام پسربزرگ جغتای از فرماندهان مغول
آدریانوس adrianus تاریخی  آدریان، نام یکی از امپراتوران روم
آنتی گون anti gon تاریخی حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی
بارمان barman تاریخی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی،  نام یکی از سرداران دورهماد ، شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ باریسان: نام قبیلهایی ازکردها(نگارش کردی
اهورداد ahurdad تاریخی  خداداد یا آفریده خدا
افزاسیاب afrasiyab تاریخی  به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی، پسر پشنگ و نبیره تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی
آرش arash تاریخی  آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است ابتین: آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار – از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
داریاو dariav تاریخی  نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها
یزدجو yazd jo تاریخی  یزدگرد  
برزمند barzmand تاریخی  باشکوه ، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر شورید
بردان bardan تاریخی  نام یکی از پادشاهان اشکانی
اهورامزدا ahuramazda تاریخی  هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی اطلاعات بیش
ایلا ila تاریخی  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی
بالوی   تاریخی  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی
داتام datam تاریخی  نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه
مرداویج mardavij تاریخی  مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
برمک barmak تاریخی  عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی بوده که به رئیس روحانی معبد بودایی بلخ می دادند، برمک معروف پدربزرگ یحیی وزیر مشهور هارون الرشید است برنا: جوان
برزفر barzfar تاریخی  دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی(نگارش کردی
اهرن   تاریخی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی
ایزدیار izadyar تاریخی  آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین
اسپیتمن espitman تاریخی یکی از سرداران ایران در زمان داریوش هخامنشی   
دادفرین dadfarin تاریخی  نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی
ملکا   تاریخی  پادشاه،نام مردی مجتهد در مسیحیت
ارسیما arsima تاریخی  نماینده داریوش سوم پادشاه هخامنشی برای گفتگو با اسکندر
آرتیما artima تاریخی  نام یکی از سران ماد
برز barz تاریخی  قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر بابکان پادشاه ساسانی برخاستند و او را به خانه خود بردند اطلاعات بیش  
ارتین artin تاریخی  آرتین ، آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
دارینوش darinosh تاریخی  نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است
هارپاگ harpag تاریخی  نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد
بسطام bastam تاریخی  نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی
پیروزان pirozan تاریخی نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی   
برزآفرین barz afarin تاریخی  تشویق بزرگ(نگارش کردی
امیرارسلان amir arsalan تاریخی  حاکم شجاع – پادشاه شیر دل – قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است ارشا: مرد مقدس
آرمان arman تاریخی  آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی
داریو dario تاریخی  نام پادشاهی پیش از ساسانیان
هرواک   تاریخی  نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی  
بردیا bardiya تاریخی  نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه
آذربابا azarbaba تاریخی  پدر آتش ،نام پدر فرهاد کوهکن که هنر سنگ تراشی را به فرزندش آموخت
ایاز eyaz تاریخی  نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی  
برزهم barzham تاریخی  نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه
بابیک babik تاریخی  امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است
ایزد izad تاریخی  در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند
ارشاک arshak تاریخی  ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از یزرگان قوم پارت که در سال ۲۵۶ ق.م بر سلطان سلوکی طغیان کرد و سلسله اشکانیان را بنا نهاد اختای: همانند نیزه – تیز
ماه بنداد mah bandad تاریخی   نام یکی از بزرگان زمان انوشیروان پادشاه ساسانی  
برانوش baranush تاریخی از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
برزآذر barzazar تاریخی  مرکب از برز( شکوه، جلال) + آذر(  آتش)، نام برادر برز
ایلیاد iliad تاریخی : نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا در گرفت اران: حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیمی در قزوین
آریامن ariyaman تاریخی آرامش دهنده، خوشبختی دهنده ، نام دریا سالار شجاع و رشید خشایارشاه پادشاه هخامنشی در جنگ سالامین اطلاعات بیشت  
گشتاسب gashtasb تاریخی  
اوستا avesta تاریخی  نام کتاب مقدس زرتشتیان
ایزد بد izadbud تاریخی نام یکی از سرداران زمان هخامنشی   
افلاطون aflaton تاریخی  نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی
اکتای oktay تاریخی  نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان   
دیاکو diako تاریخی  دیااکو – بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود دیااکو: دیاکو – بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بوددایان: سرافرازی
هیتاسب hitasb تاریخی  از فرماندهان داریوش اول
برجاسپ barjasp تاریخی  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی
بانیپال banipal تاریخی نام بزرگترین پادشاه آشور
بزرگمهر bozorgmehr تاریخی  بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
باربد barbod تاریخی   بارگاه پروردگار و انسان مسئولیت پذیر،نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
گیلو gilu تاریخی  نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین
تیرداد tirdad تاریخی  ۱- زاده شده در تیرماه؛ ۲- (اَعلام) نام سه تن از شاهان اشکانی. ۱) تیرداد اول: [حدود ۲۴۸-۲۱۱ پیش از میلاد] که به تحکیم قدرت دولت جوان اشکانی پرداخت و در برابر تهاجم سلوکیان مقاومت کرد. ۲) تیرداد دوم: [حدود ۳۲ پیش از میلاد] جانشین فرهاد چهارم، که با بازگشت او، به سوریه گریخت و به امپراتور روم پناهنده شد. ۳) تیرداد سوم: [۳۶ میلادی] دست نشانده‌ی امپراتور روم، که با حملهی اردوان سوم به سوریه گریخت.
ارژنگ arzhang تاریخی  ۱-(به مجاز) نقش و نگار؛ ۲- (اَعلام) ۱) (= ارتنگ) نام کتاب مصور تألیف «مانی» پیامبر ایرانی که تا قرن ۵ هجری باقی بوده است؛ ۲) نام پهلوانی تورانی پسر زره؛ ۳) نام چاهی در توران
آرشاویر arshavir تاریخی ۱- مرد مقدس؛ مرد نرمنش؛ ۲- (اَعلام) هفتمین پادشاه اشکانی ایران که شاید همان فرهاد (چهارم یا پنجم) باشد.
آرتین artin تاریخی ۱- منسوب به آرت، پاکی و تقدس؛ ۲- (به مجاز) پاک و مقدس؛ ۳- (اَعلام)  هفتمین پادشاه ماد.
آدَرین adarin تاریخی (آدرین= آتش + ین (پسوند نسبت))، آتشین، سرخ روی.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید