خانه دینی مهریه زنی که از دنیا رفته متعلق به چه کسانی است؟

مهریه زنی که از دنیا رفته متعلق به چه کسانی است؟

مهریه زنی که از دنیا رفته متعلق به چه کسانی است؟

همه مراجع گفته اند:

مهریه دین و بدهى است که بر عهده شوهر مى ‏آید و باید آن را به زن بپردازد و چنانچه زن از دنیا برود، وارثان او مى ‏توانند از شوهرش مطالبه کنند.

منبع:
دفتر همه مراجع.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید