وظایف روغن موتور

 

وظایف روغن موتور:

✅روغن با کاهش اصطکاک در بین قطعات متحرک باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و افزایش راندمان موتور میشود.

✅روغن قطعات متحرک را روغن کاری میکند تا تماس فلز با فلز رخ ندهد و کمتر ساییده شوند.

✅روغن با گردش در موتور گرمای آن راجذب میکند و به کارتر منتقل میکند و سپس روغن در آنجا خنکتر میشود.

موتور ممکن است روغن پاش هایی داشته باشد که روغن را به زیر پیستون میپاشد بدین ترتیب گرمای کف پیستون کاهش می یابد و خنکتر کار میکند.

✅روغن خلاصی بین یاتاقان ها و یاتاقان گرد های چرخان را پر میکند.

وقتی بار های سنگین به طور ناگهانی بر یاتاقان ها وارد میشود،روغن به ضربه گیری کمک میکند. در نتیجه، یاتاقان کمتر ساییده میشود.

✅روغن به آب بندی رینگ های پیستون با جداره سیلندر کمک میکند تا از فرار کمپرس جلوگیری کند.

✅روغن به صورت پاک کننده عمل میکند.
روغن موتور با گردش خود آلودگی ها و گرد و غبار را از اجزای موتور پاک میکند و آلودگی ها را به کارتل منتقل میکند و با مکش پمپ روغن، آلودگی ها در داخل فیلتر روغن محبوس میشوند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید