پرجمعیت‌ترین و کم جمعیت‌ترین استان ها

نتایج سرشماری ۹۵ نشان می دهد،استان تهران بیشترین جمعیت و ایلام کمترین جمعیت را درمیان استان های کشور دارد.

استان تهران ۱۶.۶درصد جمعیت کشور را در خود جا داده و استان ایلام با کمتر از یک درصد جمعیت کشور – ۰.۷۳درصد – کمترین جمعیت را در میان استان های کشور به خود تخصیص داده است .
 
استان های اصفهان و خراسان رضوی سهم دوم و سوم را به لحاظ بیشترین جمعیت به خود اختصاص داده اند.
 
استان های خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و سمنان علاوه بر ایلام هر کدام به تنهایی کمتر از یک درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده اند.

*تراکم جمعیت
 
تراکم جمعیت در سال ۱۳۹۵در ایران ۴۹.۱نفر است(۴۹.۱نفر در هر کیلومترمربع زندگی می کنند).این نسبت در سال ۱۳۶۵ برابر با ۳۰ نفر در هر کیلومترمربع بود.
 
با افزایش جمعیت تراکم جمعیت همواره افزایش می یابد.
 
استان های تهران با ۹۶۹.۲ نفر و سمنان با ۷.۲نفر در هر کیلومتر مربع به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم جمعیت را در میان استان های کشور به خود تخصیص داده اند.
 
استان های گیلان با ۱۸۰.۲نفر،مازندران با ۱۳۷.۷ نفر و قم با ۱۱۳.۱نفر در هر کیلومترمربع،در مرتبه های بعدی به لحاظ بالا بودن تراکم جمعیت قرار دارند.
 
همچنین استان های یزد با ۸.۸نفر و خراسان جنوبی با ۸.۱ نفر در هر کیلومترمربع در رده های انتهایی جدول تراکم جمعیت استان ها قرار گرفته اند.
 
میلیون و ۲۶۷هزار و ۶۳۷نفر و مساحت آن ۱۳هزار و ۶۸۹کیلومترمربع می باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید