این پسر بچه از آن پسر بچه های خوش شانسی است که به صورت اتفاقی پولدار شد اما چگونه؟؟مطمئنم که تصورش هم سخت است با استفراغ یک نهنگ!!مگر می شود به این طرز چندش آور هم پولدار شد؟؟بهتر است داستان این پسر را بشنویم… 
1f76b9b6850d717ac9ef625fa87526be
کسانی که سرشته ای در صنعت عطر و ساخت اشیاء معطر دارند می دانند که استفراغ نهنگ یکی از لازمه های ساخت این چنین مواد معطر بوده و در صورت مصرف آن ،شی تولید شده ،خواه عطر باشد و یا هر چیز دیگری،بهایی گرانقیمت پیدا می کند.
کودکی دبستانی که به همراه دوستش در یکی از سواحل امریکا، مشغول قدم زدن بود، به ناگاه با سنگی عجیب برخورد کرد که رنگی طلایی داشته و در زیر نور افتاب خود نمایی می کرد.کودک کنجکاوانه آنرا برداشت و با خود به خانه اورد.
00042392
پس از چند ساعت،زمانی که سنگ نادر را برای آزمایش به یکی از مراکز کانی شناسی منطقه بردند، در کمال تعجب متوجه شدند که این سنگ در واقع همان استفراغ نهنگ بوده و ارزشی معادل £ 40.000 دارد!! وزن این سنگ ۸ کیلو ۶۰۰ گرم می باشد.در واقع پسرک خردسال،به عقیده خودش راه صدساله را یک شبه طی کرده استت.در بیشتر عطرها و اسانسهای مشهور دنیا از این ماده گرانبها استفاده شده و ارزشی فوق العاده دارد
00042394