بر اساس بررسي هاي انجمن کايروپراکتيک انگليسBCA، همچنين پوشاکي که مد مي شوند از جمله کفش هاي مشابه صندل، کيف هاي بزرگ و جواهرات سنگين وزن تا حدودي عامل ابتلاي زنان به مشکلات مرتبط با

کمردرد هستند.

به گفته محققان، پوشيدن شلوارهاي بسيار تنگ تحرک را محدود و عضلات را مجبور مي کند به جبران اين تغيير در حالت بدن، کش بيايند.

به عبارت ديگر، هنگام حرکت ، زانو، باسن و قسمت پايين کمر همه حرکت مي کنند تا فشار وارد شده به مفاصل را به حداقل برسانند،

اما اگر عملکرد يکي از اين مناطق آن گونه که بايد نباشد، فشار بيشتري به ساير قسمت هاي بدن وارد مي شود.

همچنين پوشيدن کفش هاي پاشنه بلند که باعث سفتي عضلات پشت پا و ساق پا مي شوند و لگن را تحت فشار قرار مي دهند، عامل کمردرد محسوب مي شوند.

درد کمر شايع ترين علت ناتواني در سراسر جهان است به طوري که طبق مطالعه اي که در مجله Annals of the Rheumatic Diseases منتشر شد، ۹٫۴ درصد افراد از اين درد رنج مي برند.