راهنمای رشته های تحصیلی – ریاضی

مهندس شیمی

مهندسی خودرو

مهندسی نساجی

مهندسی هوا فضا

مهندسی نفت

مهندسی کشاورزی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی دریا

مهندسی برق

مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی آبیاری

مهندسی اپیک و لیزر

مهندسی مواد

مهندسی معماری

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک نیروگاه

مهندسی ماشین های ریلی

مهندسی معدن

مهندسی فرماندهی وکنترل هوایی

 مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

مهندسی عمران

مهندسی صنایع

مهندسی سیستم

مهندسی شهرسازی

مهندسی رباتیک

مهندسی پلیمر

مهندسی خط و سازه های ریلی

مهندسی حمل و نقل ریلی

مهندسی بازرسی فنی

مهندسی پزشکی

شیمی

مخابرات هواپیمایی

هوانوردی – ناوبری هوایی

هوا نوردی – خلبانی

هوانوردی – مراقبت پرواز

مدیریت

مدیریت هتلداری

مدیریت مالی

مدیریت و بازرگانی دریایی

مدیریت و کمیسر دریایی

کاردانی معماری سنتی

کاردانی دریا نوردی

کاردانی فنی الکترونیک صدا و سیما

کاردانی فنی عملیات پتروشیمی

کاردان فنی معدن

کاردان فنی کشتی

کاردان فنی مکانیک

کاردان فنی عمران

کاردان فنی عملیات پالایش

کاردانی الکترونیک

کاردانی برق قدرت

کاردانی تاسیسات آبرسانی

کاردانی هواپیما

کاردانی ماشین ابزار

کاردانی ماشین های کشاورزی

کاردانی فنی مواد ریخته گری

کاردان فنی پل سازی و ابنیه سازی

کاردانی مخابرات دریایی

علوم سیاسی

علوم و فنون دریایی

تعمیر و نگهداری هواپیما

اویونیک هواپیما

الکترونیک هواپیمایی

آمار

امور گمرکی

حسابداری

خلبانی هلی کوپتری

فیزیک

علوم کامپیوتر

ریاضی

علوم اقتصادی

تکنولوژی ماشین های کشاورزی