آسان ترین مدل بافت موی تاج

گاهی اوقات لازم است که در روزهای گرم موها را بالا جمع کنید. اکثرا موها را دم اسبی می بندند اما مدل بافت های زیباتری هم هست که می توانید در این روزها امتحان کنید. مثل مدل بافتی که در این جا آموزش داده ام. با این روش می توانید به راحتی موهای تان را ببافید.

مدل بافت موی تاج

قدم اول

موها را از فرق وسط باز کرده و دو دسته کنید.


مدل بافت موی تاج

قدم دوم

موهای یک طرف را گرفته و از کناره سر تا انتها ببافید. با بافت فرانسوی شروع کنید و با بافت معمولی تمام کنید.


مدل بافت موی تاج

گام سوم

موهای طرف دیگر سر را هم مانند این طرف ببافید.


مدل بافت موی تاج

گام چهارم

بافت ها را کمی بکشید تا ضخیم تر و پرتر نشان داده شوند.


مدل بافت موی تاج

گام پنجم

دنباله بافت را با حالت ضربدری از روی هم رد کنید.


مدل بافت موی تاج

مدل بافت موی تاج

گام ششم

دنباله بافت طرف راست را روی قسمت شروع بافت طرف چپ با گیره محکم ببندید.


مدل بافت موی تاج

گام هفتم

بافت سمت چپ را هم به همین شکل با گیره محکم ببندید.


مدل بافت موی تاج

گام هشتم

در نهایت روی موها تافت مو بزنید تا ثابت بماند.


مدل بافت موی تاج مدل بافت موی تاج

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید