بازی محلی گل یا سوخت

بازی محلی گل یا سوخت (ابهر )

ده تا پوست گردو را به‌طور وارونه داخل یک سینى قرار مى‌دهند.

یک نفر پنهانى دگمه یا شیء ریز دیگرى را زیر یکى از پوست گردوها مى‌گذارد و از نفر مقابل مى‌خواهد که حدس بزند این شیء زیر کدام یک است.

اگر شخص مقابل درست گفت ‘گل’ است و در غیر این‌صورت ‘سوخت’ است.

بازنده باید به‌عنوان مجازات سور و سات و خرج شب‌نشینى بعدى را بدهد و یا شب‌نشینى بعدى در منزل او باشد .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید