شهاب سنگ هوبادر مزرعه «هوبا وست» در نامیبیا قرار دارد. این شهاب سنگ توسط کشاورز یاکوبوس هرمانوس بریتس درحالیکه یکی از مزارع خود را شخم می زد در سال ۱۹۲۰ کشف کرد.
 
این شهاب سنگ توسط کشاورز یاکوبوس هرمانوس بریتس درحالیکه یکی از مزارع خود را شخم می زد در سال ۱۹۲۰ کشف کرد. این شهاب سنگ بزودی از زیر خاک بیرون آورده شد اما از آنجا که بسیار بزرگ بود (حدود ۶۰ تن) هرگز جابجا نشد. شهاب سنگ هوبا نه تنها بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده، بلکه عظیم ترین قطعه طبیعی آهنی شناخته شده روی سطح زمین است.
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین +تصاویر
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین +تصاویر
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین +تصاویر
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین +تصاویر
 
بزرگترین شهاب سنگ روی زمین +تصاویر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید