همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی حاصلضرب وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می آید. آیا می توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

پاسخ

۱۸
عدد بعد از تساوی، مجموع ارقام حاصلضرب را نشان می دهد.

 

۱۱×11=121 :: 1+2+1=4

۲۲×22=484 :: 4+8+4=16

۹۹×99=9801 :: 9+8+0+1=18

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید