چهار ظرف آب داریم که به هم متصل هستند. شیر آب را باز می کنیم. آب با فشار ملایم درون ظرف اول می ریزد. آیا می توانید بگویید کدام ظرف قبل از بقیه، بصورت کامل پر خواهد شد؟

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

پاسخ تست هوش: شیر آب و ظرف های متصل

ظرف شماره۳

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید