دریاچه ارواح

 ادعا می شود تمام کشتی هایی که وارد دریاچه گریت لیکس شده اند، به نحوی از بین رفته اند اما ارواح آنها در دریاچه سرگردان مانده است.

تا به حال داستان های بسیار زیادی در مورد ارواحی که در دریاچه گریت لیکس دیده شده اند، نقل شده است؛ ارواحی که متعلق به کشتی هایی بودند که به این دریاچه رفته و هرگز بازنگشته اند.

همین باعث شده تا شجاع ترین ملوانان هم جرأت رفتن به آنجا را نداشته باشند. آنها معتقدند این دریاچه صدها برابر خطرناک تر از اقیانوس پهناوری است.

بسیاری از کشتی هایی که ازاین دریاچه می گذشتند به اعماق آب های تاریک و یخ بسته فرو رفتند، اما در این بین تعداد آنهایی که پس از گذشت صدها سال باز هم با خدمه شان در دریا دیده می شوند هم قابل توجه است. بیشتر این گزارشات در روزنامه نیویورک سان نیز به چاپ رسیده بود.

در ماه سپتامبر ۱۶۷۸ کشتی گریفن اسکله گرین بی را در میشیگان ترک کرد.و مدتی بعد ناپدید شد ولی تا سالها بعد ملوانان مختلفی ادعا می کردند که گریفن را شناور بر روی دریاچه دیده اند.

ادموند فیتز جرالد کشتی معروفی بود که به دنبال کشف معادن تازه در دریاچه گریت لیکس به این سو و آن سو می رفت ولی این کشتی بزرگ در روز نوزدهم نوامبر ۱۹۷۵ غرق شد و تمام ۲۶ خدمه آن جان خود را از دست دادند.ده سال بعد کارکنان یک کشتی تجاری اعلام کردند که ادموند فیتز جرالد را در میان آبها دیده اند که به جلو میتازد.

در سال ۱۹۸۸ یک غواص آمریکایی در اعماق دریاچه سوپریور گریت لیکس شنا می کرد که به بقایای کشتی بخار امپراطور رسد.او به داخل بازمانده های کشتی شنا کرد تا قسمتهای مختلف آن را تماشا کند.

این غواص قسم می خورد که در خوابگاه کشتی،یکی از خدمه های کشتی را دیده است که بر روی تختی شکسته خوابیده بود.در همان هنگام روح برگشت و به غواص نگاه کرد.

دریاچه گریت لیکس، مجموعه ای از چند دریاچه کوچک تر سوپریور، میشیگان، هوران، ابری و اونتاریو است که با به هم پیوستن دریاچه ای پهناور به وجود آورده اند. این دریاچه در شمال آمریکا واقع شده و به اقیانوس اطلس رسیده است.

گریت لیکس به خاطر دیده شدن ارواح خدمه کشتی هایی که در آنجا غرق شده اند در سراسر دنیا شهرت پیدا کرده است. از آنجا که این دریاچه میانبری برای دسترسی به اقیانوس اطلس بود، کشتی های بسیاری از آن عبور می کردند.

بیشتر مواقع سال در این دریاچه تکه های بزرگ یخ دیده می شود و همچنین به خاطر مه غلیظی که بیشتر مواقع دریاچه را پوشانده گریت لیکس تاریک تر و وهم انگیزتر از اقیانوس های بیکران به نظر می آید.

کسانی که در حوالی مجموعه جزایر لیکس زندگی می کنند، این دریاچه ها را نفرین شده می دانند و معتقدند که ارواح دریاچه، این کشتی ها و خدمه هایشان را به اسارت گرفته است، روح این افراد هرگز در آرامش نیست و به همین دلیل است که در سراسر دریاچه دیده می شوند.

این دریاچه معمولاً بدون تلاطم است، اما توفان های ناگهانی آن بسیار معروف است و شاید یکی از دلایل غرق شدن ناگهانی کشتی ها بوده ولی دلایل اصلی پس از تحقیقات بسیار، هنوز هم به طور قطعی مشخص نشده است.

بعضی از غرق شدگان دریاچه گریت لیکس بسیار مشهور بوده و توسط افراد زیادی دیده شده اند که حتی تا ساحل نیز پیش آمده و در آنجا ناپدید شده اند. 

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید