ریشه و داستان ضرب المثل " بیطاری از خر کور یاد گرفته "

ریشه و داستان ضرب المثل ” بیطاری از خر کور یاد گرفته “

مورد استفاده

هر وقت کسی از روی نابلدی به کاری دست بزند و باعث خرابی و نابودی آن کارشود، ضرب المثل فوق را درباره اش می گویند.

ریشه و داستان ضرب المثل

بیطاری بود که کارش بیشتر معالجه چشم خر بود.

هرگاه خری مبتلا به چشم درد می شد و از چشمش آب می ریخت، او را پیش بیطار می بردند.

او هم بلافاصله میلی در چشم خر می کشید و به صاحبش وعده خوب شدنش را می داد و از این راه مبلغ هنگفتی می گرفت.

نتیجه چی بود؟ خر بیچاره را کور کردن.

یک روز یک آدم بیچاره که از درد چشم رنج می برد، آوازه شهرت بیطار را از فرسنگها راه دور شنید به راه افتاد تا خود را به محکمه او برساند.

چشم بیطار که به مریض افتاد طمع براو غالب شد که پول زیادی از طرف بگیرد.

مرد را به داخل محکمه تاریک خود برد و به خیال اینکه چشم آدم هم حکم چشم خر را دارد

همان میلی را که در چشم خرها می کشید توی چشم آن مرد بیچاره هم کشید،

که ناگهان مرد از درد شروع به ناله کرد: « آی به دادم برسید، کور شدم!» و گریان و نالان چشمش را گرفت و به طرف آبادی خود به راه افتاد .

در بین راه چند نفر به او رسیدند پرسیدند: « کجا بودی؟ پیش چه حکیمی رفته ای؟»

وقتی آن مرد بدبخت نام و نشونی حکیم را داد فهمیدند حکیم از خدا بی خبر همان میلی را که در چشم خرها می کشید توی چشم این بابا هم کشیده و باعث کوری اوشده.

گفتند: « بابا، مگر او را نمی شناختی؟ یارو بیطاری از خر کور یاد گرفته.»

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید