۴۰سال پیش Chris Porsz  مامور آمبولانس شهر پیتربورو در انگلیس، در ساعات فراغت با دوربینش در شهر می گشت و از عابرین پیاده عکس می گرفت. از ۷ سال پیش به فکرش رسد که افراد درون عکس هایش را پیدا کند و از آنها بخواهد در همان محل و با حالت اولیه برایش ژست بگیرند. خودش می گوید شانس و تلاش شبانه روزی ۷ ساله به او امکان داد این پروژه را تمام کند.
 
عکاسی از مردم به فاصله ۴۰ سال

chrisporsz4 {hendevaneh}{سایت‌هندوانه}عکاسی از مردم به فاصله ۴۰ سال

chrisporsz12 {hendevaneh}{سایت‌هندوانه}عکاسی از مردم به فاصله ۴۰ سال

chrisporsz19 {hendevaneh}{سایت‌هندوانه}عکاسی از مردم به فاصله ۴۰ سال

chrisporsz2 {hendevaneh}{سایت‌هندوانه}عکاسی از مردم به فاصله ۴۰ سال

chrisporsz1 {hendevaneh}{سایت‌هندوانه}عکاسی از مردم به فاصله ۴۰ سال

chrisporsz13 {hendevaneh}{سایت‌هندوانه}عکاسی از مردم به فاصله ۴۰ سال

chrisporsz18 {hendevaneh}{سایت‌هندوانه}عکاسی از مردم به فاصله ۴۰ سال

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید