عکس نوشته آبان ماهی ها

عکس نوشته آبان ماهی ها

در این مطلب عکس نوشته هایی با آبان ماهی ها آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید مشاهده نمایید.

آبانی…..
آبانی یک دریاست……
دلش که از کسی برنجد دیگر از آن نگاه پر مهرش خبری نیست…..
فقط سکوت می کند….

من یه ابانیم !
یادت باشه قبل اینکه بخوای بری من می فهمم!
پس برام بهونه نیار ،
نقش بازی نکن ،
زل بزن تو چشمام و بگو که داری میری ،
بذار مطمئن شم که انتخابم یه ادم ترسو نبوده !

من آبانی ام
از جنس پاییز و عقرب!
با من که خوب باشی، زندگی را برایت به زیبایی پاییـز میکشم
اگـر بـد تـا کنی، عقرب وجودم تا همیشه نیشت میزند!

رفاقت آبان ماهی ها

آبان یه ماه نیست!
آبان یه فرهنگه !
آبان یه سبکه !
آبان یه آرزو !
آبان یه نعمـــت الهیــــه !
آبان یه جور زندگیه !
آبان یه مدل غــــــرور جذابــه !
آبان کلکسیــون آدمـــای جذابـــه !…

جذابیت آبان ماهی ها

یه آبانی هر چقدر
کسی رو بیشتر دوست داشته باشه
زودتــــــر از دستش ناراحـــــت میشه

این حساسیت زیاد فقط از روی عشقه
پس به جای بحث کردن درکمون کنین …

ما آبانی هستیم….

ما یادگرفتیم سرسخت باشیم

هرگز بازنده نباشیم و هر جا قرار شد برویم

برویم بدون اینکه غرور خویش را له کنیم

برگشتنمان سخت و نا ممکن است انگاه که رفتیم

منتظر نمی نشینیم تا بیایند

آنچه را می خواهیم با قدرتمان بدست میاوریم

تا ما نخواهیم هیچ چیزی اتفاق نمی افتد

منظر می مانیم تا انجایی که….

مرگ برایم ساده است اگر تفسیر مرگ اتمام هرچیزی باشد

در دام آتش منتظر نمی مانیم تا بیمیریم

همه اینها درست
ما قوی هستیم

اما همه ما عاشق عاشق شدنیم

همه ما سرشار از آدمیت و مهربانی هستیم که سالهاست از بین بقیه رفته

پس قدر خود را بدا

” آبانی ها ” … . در عین پیچــیدگی … .
در عـــاشقی روش ساده ای دارند … . !!

” تــو را بخواهند … .
برایت می جنگند … . ”

“تــو را نخواهند … .
با تــو می جــنگند … . “

مـــــــا آبانیا آدمای ســـختگــــیری نیســــــتیم،

فقــــــــــط، آدم ” ســـخت ” گـــــــیر میاریم

عکس نوشته های آبان ماهی ها

عکس نوشته های فانتزی برای آبان ماهی ها

با آبانی دوست شدن صداقت میخواد…

با آبانی دوست موندن لیاقت…

خصوصیات کلی آبان ماهی ها

جملکس های آبانی ها

حس آبان ماهی ها

عکس نوشته های خاص برای آبانی ها

آبانی بودن

من زاده ی آبانم!

کلمات در دهانم نمی‌چرخند،

وقتی چشم هایم همه ی چیز را می‌گویند

عکس نوشته خاص و زیبا برای متولدین آبان

آبانی

درست متر کن ! آدم ها هم قد خودشان اند، نه هم قد تصورات تو …!

آبانی که باشی ...

یــــــــــه آبانـــــــــــی
 
همونیــه کــه وقتــی بهــش خیلـــی نزدیــک تــر میشــی
 
نمیتونـــی بـــاور کنـــی ایـــن همـــون آدم مغـــروریه کـــه از دور میدیــــدی

عشق آبان ماهی ها

عکس نوشته آبان ماهی ها

متن خاص برای آبان ماهی ها

جــای خالــی یــک آبــانی بــا هیــچ گزینــه ی مناسبــی پــر نمیشــود….
 
حتـی !! همـه ی مـوارد

اس ام اس های زیبا برای آبان ماهی ها

وقتـــی بـــا یــه آبـــانی هستـــی

همــه چیـــز فقـــط یــه بـــار بــرات اتفــاق میفتـــه

یــه بــار دوستت داره

یــه بــار دلـــش تنــگ میشــه

یــه بــار هــوس میکنــه تــو رو تــو بغــل بگیــره

اینــا تـــا وقتیــه کــه اذیتــش نکنــی

اون خیلــی محکمــه واســه همیــنم هســت کــه

یــه بــار دلــش میشکنــه

یــه بــار ســرد میشــه…”

یــه بــار میــره

ویژگی های آبان ماهی ها

آبان ماهی یعنی ….

خوش قلبی آبان ماهی ها

من متــــولـــد آبان هستم

بیشتر عـــادت به عـــادت نکردن دارم ..
اگر از خطایت گذشتم، دلیل گذشت بعدی ام نیست ..
خودم هم نمیدانم چــــــــرا گاهی به بعضی ها ؛
بیشتر از عیارشان بهــــاء میدهم

خصوصیات آبان ماهی ها

شیر ها ادعا میکنند سلطان جنگل اند…

ببر ها افتخارشان این است که درنده ترین حیوانات روی زمین اند

اما خنده ام میگیرد وقتی میبینم در سیرک به دستور یک آدم بالا و پایین میپرند

اما عقرب ها رام نمیشوند ، برای کسی عوض نمیشوند و نقش بازی نمیکنند …

من یه عقربِ آبانی ام

عقربی که همه میدانند حکمِ بازی با او مرگ است

من یه آبان ماهی ام

آبانی که باشی صب تا شب میشی سنگ صبور دوست و آشنا

شب خودت میشی کوه غم خوابت نمیبره

همدمت میشه چنتا آهنگ تکراری

من متولد آبانم

دَم خور نشدن آبانی با هر کسی رو …

به حساب غرورش نزار …

به حساب شعورش بزار …

احساس آبانی ها

بهترین عکس نوشته های آبانی ها

من آبانیم

مـــن متــــولـــد آبــــــــــــــــانم

نه به آســــانــی عــاشــق می شــوم و نــه وقــتـی عـــاشقـــم به راحـــتی از آن فــــارغ می شوم…

پس حتــــی ایـن فکــــر به ذهــنت هم خطـــور نکنـــد که

می تــوانی به آســـانی عشقــت را به من ابــــراز کــنی و مـــرا به دست آوری !

…من متـــولــــــد آبــــــــــــــــانم فـــــرمـــانـــروای احســاســـات …!

با آبان ماهی بودن

متن های زیبا در مورد آبان ماهی ها

آبان ماهی بودن

یه آبانی اصیل وقتی عاشق شد دیگه تمومه
 

نگاهش به یک فرشته بهشتی هم بیوفته…
سرشو میندازه پایین و میگه:مــــرا عهدیــــست بـا جـــانــــــان….

آبانی ام

امروز صبح که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم :

زندگی چه میگوید؟

جواب را در اتاقم پیدا کردم :

کولر گفت : خونسرد باش.

سقف گفت : اهداف بلند داشته باش.

پنجره گفت : دنیا را خوب بنگر.

ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است.

آیینه گفت : قبل از هر کاری،به بازتاب آن بیندیش.

تقویم گفت : به روز باش.

دَر گفت : در راه هدفهایت،سختی ها را هُل بده و کنار بزن.

زمین گفت : با فروتنی نیایش کن.

شناسنامه ام گفت : خــــدا را شکر کن آبــــــــانی هستی.

عکس نوشته های خاص برای آبانی ها

قانون آخر نیوتون:

زمین اصلا جاذبه ندارد …

سیب ها به عشق “آبانی ها” می افتند …

آبانی های خاص

من یک آبانی ام …..اخلاقم گند است؟؟ به خودم مربوط است!! غرورم از حد گذشته است؟؟ به خودم مربوط است!! … تمام زندگی ام خودخواهانه است؟؟ زندگی خودم است!! از عده ای متنفر شده ام؟؟ به خودم مربوط است!! از ناصحان خوشم نمی آید؟؟ سلیقه ی خودم است!! صدای خنده هایم از حد عادی بلندتر است؟؟ خوش حالی خودم است!! عده ای را به فراموشی سپرده ام؟؟ حافظه ی خودم است!! دلم می خواهد این گونه باشم!! مجبور به تحمل من نیستید من همینم راضیم از خودم… گیرم که باخته ام !!! اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه بازی بیرونم بیندازد . شوخی که نیست , من شاه شطرنجم !!! تخریب می کنم آنچه را که نمی توانم باب میلم بسازم . آرزو طلب نمیکنم، آرزو میسازم . لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر میکنی ، من همانی ام که حتی فکرش را هم نمی توانی بکنی . زانو نمی زنم، حتی اگر سقف آسمان ، کوتاهتر از قد من باشد ! زانو نمی زنم، حتی اگر تمام مردم دنیا روی زانوهایشان راه بروند ! ” مـــن زانــــو نمــی زنــــم. . . ” این من! نه زیبایم ، نه مهـربانم….نه عـاشق و نه محتاج نگاهی…! فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست…. … فقط برای خودم هستم…خوده خودم ! مال خودم ! صبورم و عجول!! سنگین…سرگردان…مغرور…قـانع….با یک پیچیدگی ساده و مقداری بی حوصلگیه زیاد!!

عکس نوشته آبانی

عکس نوشته آبانی ماهی ها

عشق آبانی ها

جملات زیبا برای آبان ماهی ها

تنهایی آبانی ها

ﻫــــــﺮ “آبان ماهی خاص” ﺗــﻮ ﻋﻤﺮﺵ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ جملــه ﺭﻭ ﺷﻨـﯿﺪﻩ : ﺗﺎ ﻗﺒـــﻞ ﺍﺯﯾﻨـــﮑﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺸﻢ ﻓــــﮑﺮ ﻣﯿــــﮑﺮﺩﻡ ﺧـﯿﻠﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﭼــــــــــﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘــــــــــﺒﺎﻩ ﻣﯿـــــﮑﺮﺩﻡ !!! ایـــــنم میشـنوی که اصلا فکر نمیکردم ایــــنطوری باشی چقد با اون چیزی که فــــــــــکر میـــــــکردم فـــــــرق میـــکنی
 

آبانی ها

غـروره یه ابـــــ♥ـــــانـی مثـله ایمانِــش به
خداســتـــــ
نه میتونـی بِشکنیــش
نه برات میشکنتِــش
اینو هیــــــــــچ وقت فراموش نــکن …

یه آبان ماهی هر چقدرم که ناراحت و خسته باشه بازم حسرت دیدن اشکاشو ناراحتیشو به دله دشمناش میزاره!

عکس نوشته آبان ماهی ها

تهیه و گردآوری شده : دیس میس

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید