عکس نوشته آذر ماهی ها

عکس نوشته آذر ماهی ها

در این مطلب عکس نوشته هایی با آذر ماهی ها آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید مشاهده نمایید.

من زاده ماه آذرم !

برای من بودنت همیشگیست، 

فرقی نمیکند..!

چه در کنار من… 

چه در خاطر من…

من زاده ” آذر ما هم” …اگر مرا میخواهی باید با “غرورم ” بخواهی …اگر مرا میخواهی باید با ” پیچیدگی ام” بخواهی …اگر مرا میخواهی باید با صراحتم ” بخواهی ……من با بقیه متفاوتم .. اگر میخواهی مثل سایرین باشم برو دنبال همان ” بقیه ” …آنکه درون من خفته است،” عشق” است ..عشقی که منتظرست دست از پا خطا کنی تا تلخ ترین تلخ ها را به تو بچشاند …پس اگر نمیتوانی ” خاص ” بودنم را تحمل کنی به من نزدیک نشو که هم دورت میکنم هم درو ات …و به همه بگویید من یک آذر ماهی هستم برای معرفی همین کافیست..

یـــه آذرماهی رو اذیت نکن
قدرشو بدون 
شاید یه روز سرتو برگردونی
اون رفته باشه
اونوقته که تا اخر عمرت حسرت مهربونیاش…خنده هاش… شیطونی هاش…به دلت میمونه
آذر ماهی رو اذیت نکن
آذرماهی یهویی میاد…یهویی به دل میشینه…یهویی عاشقت میکنه…
ولی اگه اذیتش کنی
یهویی فراموشت میکنه و میره…

مـــــــــن یه آذرماهیـــــــــــــــم
مغـــرورم اما غرور دیگرانو نمیشکنم
بی اعصـــابم ولی اعصاب دیگرانو خورد نمیکنم
آره من یه آذر ماهیــــــــم
ساده نیستم خودمو به سادگی میزنـــــــــم  میدونی چرا؟؟؟؟؟؟؟ چون من میدونم حرمت چیه… احترام چیه…. من واسه دوستی … عشق … خــــــــودم ارزش قائل میشم پس اگه چیزی رو بروی کسی نمیارم از سادگی و نفهمیم نیست من فقط نمیخوام واسه تویی که در حدم نیستی اعصابمو خورد کنم واسه همین راحت ازت میگذرم راحــــــــــــــــــــــت…..

بعضی وقتا،در مورد بعضی چیزا،
یه متولد آذر،
بخاطر ” تو “،
تویی که واقعا دوستت داره و یا براش با ارزشی، “از خودش میگذره!!”،،،، از دلش، از باورهاش، از خیلی از چیزا میگذره! خیلی هاش رو فدا می کنه! چشماش رو می بنده، پا رو دلش می ذاره، سکوت می کنه، حرفی هم نمی زنه، ولی میگذره! این از اولین خصوصیاتیه که وقتی یه متولد آذر میاد تو زندگیت، باهاش آشنا میشی “” از خود گذشتن “”! ولی کافیه که احساس کنه که این از خود گذشتگی و بخشش ها داره زیاد می شه، معنی “ارزش ها” و “دوست داشتن ها” داره کم کم تغییر می کنه، دیگه نه چشماش رو می بنده، نه سکوت می کنه و نه پا رو دلش می ذاره! اونوقته که از ” تو ” می گذره، به این میگه “” از تو گذشتن “” !!!! این آخرین خصوصیتیه که وقتی یه متولد آذر از زندگیت داره میره بیرون باهاش آشنا می شی! آره!

آذری ام

یه آذر ماهی اشتباهی که همیشه می کنه اینکه دوست و دشمن براش فرقی نداره.

مهربونیشو نثار همه می کنه و از کسی دریغ نمی کنه .

میبخشه !

میگذره !

و بدی و فراموش میکنه ! ضربه های زیادی هم از این رفتار میخوره !

نمیدونم چرا ما آذر ماهی ها اینقدر خوش قلب و خوش بینیم !

تحمــلِ غــرور و اخــلاقایِ بــدِ یـه آذر ماهـــــــی بـه مراتـب راحــت تر از تحمــلِ نبــودشه

اگـــه از یـه آذر ماهـــــــی فاصــله گرفــتی و دیـدی هیچـــی نمـیگه،

فـکر نکـن نمیفـهمه،

فـــکر نکـن دوســِت نـداره،

فـــکر نکـن از رفتـنت ناراحــت نیسـت؛

یـه آذر ماهـــــی خودشـــو بـه هیـــچ وجـه تحمـیل نمیکـنه

تــنها موجــوداتی کــه همــه مــخلوقات از درک اونــها عاجــزن مــا آذر ماهــــیا هستــیم…

پیچــیدگــی ای که مــا داریــم مینیــاتورهــای اســتاد فرشچــیان نــداره…

گـــذشت کــردن یـه آذر ماهـــــــی دو حالــت داره
یا اونقـــدر دوســتت داره کــه از اشتباهــت میگـذره

یــا اونقـــدر از چشـمش افتــادی کـه از خــودت و اشتباهــت، بـا هــم میگــذره

آذر ماهـــــــی حـــد وســط نـــداره…

عکس نوشته آذر ماهی ها

یــه آذر ماهــــی ﻧــﻪ ازت توضـــیح میخـــواد 

ﻧـــﻪ ﺩنـــبالِ دلـــیل میگـــرده
نـــه دیگـــه کاریـــت داره
ﻭﻗـﺘــﯽ ﺣـــﺮمتِ رابـــطه رو شکســـتی
ﻓـﻘﻂ نگاهـــت میکــنه ﺳـــﮑــﻮﺕ میکـــنه ازت فاصـــله میگـــیره…

احساس آذر ماهی ها

فِک نکن پیگیر یه آذرماهی نباشی پیگیرِت میشه ها !!
بعدِ چند وقت برگردی نمیگه چطوری !!
 
میگه شُـــــــما ؟

من زاده آذرم

یه آذر ماهی حتی از زندگی خودش هم می گذره

اون موقعست که باید خیلی بترسی

یه آذر ماهی بعد از اینکه تصمیم گرفت

کمانش رو تا آخر میکشه

بدون اینکه از بین رفتن چیزی براش مهم باشه  فقط به هدفش فکر میکنه

عکس نوشته متولدین آذر

آذر وَ صدای خش خش برگ های خیابان
یک دل سیر قدم زدن های زیر باران
آذر وَ نگاه خسته اش به غروب خورشید
وَ دلی که زخم خورده است از مرد آبان
آذر ، دوبال رهایی وَ شعر سقوط
وَ دختری نشسته در التهاب سکوت
وَ دختری کز کرده گوشه یک کافه
می مکد خون دل ازاین دنیاای برهوت !
شلاق های پیاپی ِ مرگ ، بی رمق شدنش
پشت سیگار آه کشیدن از شدت درد
آذر می شود که قلم گیرد ، بنویسد
درون فال قهوه نگاهِ بی تفاوت و سرد!
فریاد ها نشسته در چشمان مشکی اش
بکارت پاره از افکار …

جدیدترین عکس نوشته های آذر ماهی ها

باد دلواپس آذرماه رابه یاد آر
کوچه های عریض آشتی کنان
همصدایی دف ها و دست ها را
گفتم : آن چشم ها را
از کدام آهوی رو به جاقو امانت گرفته یی ؟
گفتی : گواه گریه خدا داد است

خصوصیات اخلاقی آذر ماهی ها

من یه آذر ماهی ام

هر ارتباطی با من داشته باشی

دوستی یا حتی سلام و علیک یا هر چیز دیگه

یعنی غریبه نیستی …

یعنی تو بخشی از زندگیم وارد شدی

و

من، منِ آذر ماهی! همیشه اونی هستم

که واسه حفظ ارتباطم، باهات تلاش می کنم …

ولی یه چیزی …

این رفتارم همیشگی نیست …

اگه دیدی دیگه کاریت ندارم،

یعنی داری واسم غریبه میشی …

آذر ماهی ها

دیر اینجوری می شن …

ولی همیشگی! …

تبریک تولد آذر ماهی ها

دوستم داشته‌باش… بی‌ابهام
و میانِ خطوطِ دستم محو شو
دوستم داشته باش… برایِ یک هفته… چند روز… چند ساعت…
من دربندِ ابدیت نیستم
آذرم من… ماهِ باد
باران، سرما
من آذرم… پس بر تنم
چون آذرخش فروبار
دوستم داشته‌باش

عکس نوشته های خاص و ناب برای آذر ماهی ها

آذر ماهی است دیگر

شاید همیشه سکوت کند اما …

حرف هایش را در نگاهش می ریزد

دلتنگی … قسمتی از قلبش است …

و صبر تکه ای از روحش …

آذر ماهی است دیگر …

در خودش می ریزد

چیزی به کسی نمی گوید …

دوست دارد وقت اشک ریختن تنها باشد …

آذر ماهی است دیگر خلاصه ی همه ی دنیا …

آذریــا یـه دنــده ای دارن بـه اسمِ “دنــده ی چـــپ ”
اگـه تــو ایــن دنــده گــیر کنـن هیــچ مکانیکـــی پاسخگــو نیســت…

جملکس آذر ماهی ها

مــــا آذرماهــــــــیا؛
گـذشت رو خـــوب بلدیــم
گذشـــت از بدیــــــها ؛
تهمـــت ها
اشتباهــــــــات
گذشت از اخمـها
دادهـــــــــا
زیــر آبـــی رفــــــــتن هـا
گذشـــت از خیانـــت و خـــیانت و خیـــانت
امـــا ایـن ظاهـــرِ ماســـت
وقتـــی دیـــدین گذشتیـــم حتـــی از خیــانت
بدونـــید از شـــما گذشتـــیم! ساکـــت و آروووم
ما آذرماهـــیا هـــمونطور کـــه محکم وفـــادار می مونیــــم!
محـــکم هـم میـــریم…

متن زیبا برای آذر ماهی ها

ﯾــﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻫـــــــﻲ ﺍﯾﻨﻄــــﻮﺭﯼ ﻧــﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﯾـﻪ ﻣــــﺪﺕ ﺑﮕــﺬﺭﻩ ,
ﺑــــﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺴــﯽ ﺧﻮﺷــﺶ ﺑﯿــــﺎﺩ
ﺗــــﻮ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﯾــﺎ ﺧﻮﺷــﺶ ﻣــــﯿﺎﺩ ﯾﺎ ﻧﻤــــﯿﺎﺩ …

من متولد آذرم!

من یه کوهم، یه پشتیبان …

نه یه دست انداز!

من دست می گیرم …

دست نمی شکنم!

من یه گوشم …

می شنوم که مرهمی بذارم …

می شنوم که دستی بگیرم و …

نمی شنوم که بعدها که حالت خوب شد نمک بشم روی زخمت!

من می شنوم و فراموش می کنم …

شایدم ادای آدمای فراموشکار رو در میارم!

که وقتی حالت خوب شد از گریه هات …

از درد و دلات …

از تعریف روزای بدت خجالت نکشی …

چون دوستت دارم …

چون متولد آذر عاشق دوستاشه …

چون عشق رفیق تو خون متولد آذره …

چون معرفت دارم و اداش رو در نمیارم …

چون من متولد آذرم … همین!

آذر ماهی که باشی

از کنار خیلی چیزا رد میشی …

یه لبخند کج میاد گوشه ی لبت و …

میگی: هه!!!

بذار بگن نفهمید …

وقتش که رسید ورق بد برمی گرده …!

لــــــــحظه های ســــکوت یک متولد آذر،
پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگی شه.
پره از حرفهایی که مــــی خواد بگه.
ولی ….
نــــــــــــمی گـــــه، به هر دلیل! نمی گه!
… شاید تنها یه لبخند بزنه،
شاید دست بسینه بشینه و فقط نگاه کنه،
شاید هم خیلی بی احساس به نظر برسه،
و شاید بشینه یه گوشه و با خودش خلوت کنه،
ولی یه روز
ولی یه روز
ولی یه روز
.
.
ولی یه روز اینقدر این حرفها و سکوتها تو دلش پر می شه،
که تبدیل می شه به یه فریاد!
فریادی که روزی به گوش خیلی ها می رسه! خیلی ها!
“هر آتشفشانی بالاخره یه روز فوران می کنه!” آره!

من متولد ماه آذرم. آذر یعنی آتش، عنصری که گرمای زندگی را در وجود هستی و موجودات جاری می کنه و با نورش دلها رو روشنی می بخشه. هر روز با طلوع خورشید که از جنس آتش و م…نشاء حیات، یاد می گیرم که چطور می شه زندگی ساز بود. در خود سوخت و باز هم تابید! تاریکی مطلق رو به آرامی روشن کرد. نلرزید و استوار بود حتی در پشت ابر سیاه. خستگی ناپذیر و مقاوم! صبور و بخشنده! و رفتن رو هم از خورشید یاد می گیرم که چنان غروب می کنه که دلِ همه می گیره.
….. و لیاقت اونها که قدر خورشید رو نمی دونن، “شبِ”!

آذر ماهی یعنی بهترین عشق خدا

آذر ماهی یعنی فرشته ی روی زمین که نصیب هر کسی نمی شه

مگر آدم هایی که خدا بهشون نظر کرده باشه

من همانی ام که حتی فکرش را هم نمی توانی بکنی!!!

چرا ؟؟؟؟ چون آذر ماهی هستم

لبخند می زنم و تو فکر میکنی بازی را بردی ، هرگز نمی فهمی با هر

کسی رقابت نمی کنم!!! چون آذر ماهی هستم

زانو نمی زنم، حتی اگر سقف آسمان ،

کوتاهتر از قد من باشد !

عکس نوشته های آذر ماهی ها

عکس نوشته های آذر ماهی ها

عکس نوشته های آذر ماهی ها

جملات زیبا در مورد آذر ماهی ها

جملات زیبا در مورد آذر ماهی ها

خصوصیات آذر ماهی ها

خصوصیات آذر ماهی ها

عکس نوشته آذر ماهی ها

آذر ماهی یعنی

جملکس آذر ماهی ها

متن و عکس نوشته های خاص برای آذر ماهی ها

آذر ماهی یعنی ….

متن در مورد متولدین آذر

 

 

 

غرور آذر ماهی ها

 

دلخوشی یعنی آذر ماهی

 

آذر ماهی

 

یه آذر ماهی

 

آذر ماهی ام

تهیه و گردآوری شده : دیس میس

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید