عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها

در این مطلب عکس نوشته هایی با موضوع اردیبهشت ماهی ها آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید مشاهده نمایید.

ما اردیبهشتی ها

یـه اردیبـهـــشتی گــاهــی آفـتـابـیــه

گـــاهـی بـــارونــی …

ولی همیشه متــواضع ست مثل بهـــــار …!

اردیبهشتی ها

وقتی یه اردیبهـــ♥ـشتی

دیوانه وار با تو بحث میکنه خوشحال باش!

یعنی هنوز دوسِت دارهی

عنی براش مهمی

یعنی رو تو حساس

یعنی روت غیرت داره

یعنی میخواد تو رو دیوونه!

بتــــرس از سکوت اردیبهـــ♥ـشتی ها!

چون نشانه پایــــان توست!!!

اردیبهــــ♥ـشتی که سکوت کرد یعنی تو رو برای خــودش تموم کرده

اردیبهشتی است دیگر

دنیای” اردیبهشتی مان” را دوست دارم…

روزی اگر کم هم بیاوریم وآرام به فرش زیر پایمان خیره شویم…

از مهربانی نگاهمان،گلهایش به رویمان لبخند خواهند زد…!!

خصوصیات اردیبهشتی ها

اردیبهشتیست ﺩﯾﮕﺮ

ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ،ﺟﻮﺭﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ می ﮐﻨﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ…

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻭ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﻮﺩ ؛

ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽ کنی ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ…

ﻭ ﻳﺎﺩﺕ ﻧﺮﻭﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ !

ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻧﮕﻴﺮﺩ ، ﻭﻟﯽ ﻳﺎﺩﺵ مانند ﺧﻮﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ بلعید

من یه اردیبهشتی ام

تنها چیزی که یه اردیبهشت ماهی میخواد صداقت و معرفته

اگه معرفت نداشته باشی انقدر معرفت میزاره تا پیش خودش شرمنده نشه…

اگه دروغ بگی و بفهمه به روت نمیاره و میشینه تا خودت اعتراف کنی و ببخشتت…

خیلی هم صبوره ولی اگه بازم دروغ بگی مطمئن باش دیگه هیچوقت بهت اعتماد نمیکنه…

اینو بفهم که یه اردیبهشت ماهی خیلی سخت اعتماد می کنه……

متولدین اردیبهشت

 

هیچــوقت لبخنـــد از لبــای اردیبهــــ♥ـشتی ها جدا نمیشه؛

حتی وقتی نــــاراحته… 

اون میدونه که لبخند چهــــره آرومــش، هـــدیه ای زیبـــا به اطرافیانشه که باهاش روحیــه میگیرن…

پروفایل اردیبهشتی ها

یه اردیبهشت ماهی یه آدم سادس
یه آدمی که احساساتش رو زبونشه
همونی که همه باهاش خوشحالن
همونی که اونقد به یه آهنگــ گوش میده
تا از ترانه گرفته تا ریتم و آهنگـ متنفر میشه
همونی که هق هق همرو با جونو دل گوش میده
اما خودش بغضاشو زیر بالش میترکونه
همونی که همه فکـــ میکنن سخته سنگه اما با هر تلنگری میشکنه
همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسشـــ تکیه گاه نیستـــــــــ♥

اردیبهشتی ام

مــن یـه ” اردیبهشت” مـاهـیـَم …!

مــن هـمـون دیـوونــه ام کـه هـیـچ وقــت عــوض نـمـیــشـه …

هــمـونــی کـه هـمــه بـاهــاش خــوشــحـال هـســتـن …

هــمـونــی کـه اونــقـدر یــه آهــنـگ رو گــوش مــیـدهکـه از تــرانـه گــرفـتــه تــا ریـتــم و خــوانـنـدش مــتــنـفـر بــشـه ……

هــمـونــی کــه هـِـق هـِـق هــمــه رو بــه جـونِ دل گـوش مــیـدهامــا خــودش بـٌـغـضــاش رو زیــر بــالــش مــیـتـرکــونـه …!

هــمـونــی کــه هــمـه فــکـر مـیــکـنـن ســخـتـه…ســنـگـه امــا بـا هــر تــلـنـگـری مـیـشـکـنــه …

هــمــونــی کــه مــواظـبـه کــسـی نـاراحــت نـشــه امــا هـمــه نـاراحـتـش مـیـکـنــن …

هــمـونــی کـه تـکـیـه گــاه خـوبـیــه امـا واســش تـکـیـه گــاهــی نـیـســت …!

مــن هــمــون “اردیـــــــــبهشـــــــــت” مــاهــیــَم …!

جملات خاص برای اردیبهشتی ها

من یه اردیبهشت ماهیم

آره طبیعتــــم مغـــــروره …

کم حـــــرف نیستم …

فقط دلیل نمیبینم با هر کســـی هم صحبت بشم …

عصبـــی و اخمـــو نیستم …

فقط دلیل نمیبینم به هر کسی لبخند بزنم …

وقتی کنار یه اردیبهشت ماهی هستی …

تنها وقتی که لیاقت داشتـــه باشی از وجـــــودش لذت میبری …

اره من یه اردیبهشت ماهیم!!!

عکس نوشته های خاص برای اردیبهشتی ها

جذاب ترین آدمای دنیا متولد چه ماهی هستند ؟

الف) اردیبهشت

  ب) گزینه دال

  ج) گزینه ب

  د) گزینه الف

اردیبهشتی یعنی ...

جنگل به شیرش می نازه . . .

ثبت احوال به متولدین اردیبهشت ماه

بـــــــــــــله اینجوریاس!

اردیبهشتی ک باشی

من یه اریبهشتی ام

گاهى باید بغضم را بخورم …

و اشکم را تف کنم …

که مبادا دل کسى بلرزد …!

حتى درتنهایى خودم حق اشک ریختن ندارم …

چرا که قرمزى چشمهایم دل میشکند !!!

به چشمهایت بگو…

آنقدر برایم رجز نخوانند…

من اهل جنگ نیستم…

اردیبهشتیم…

بخواهم گرد و خاک کنم

بهشتی ات میکنم

آنوقت اگر توانستی مرا در اغوش نگیر……

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

اردیبهشتی که باشی ..

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

ادریبهشتی یعنی …

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

متن و عکس نوشته اردیبهشتی ها

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

عکس نوشته های خاص اردیبهشتی ها

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

پروفایل برای متولدین اردیبهشت

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

متن خاص برای اردیبهشتی ها

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

پروفایل اردیبهشتی ها

عکس نوشته اردیبهشتی ها

 

عکس نوشته اردیبهشتی ها

جملکس اردیبهشتی ها

عکس نوشته اردیبهشتی ها

تهیه و گرد آوری شده : دیس میس

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید