دلم گرفته خدا
دلم گرفته خدا
دلم گرفته خدا
دلم گرفته آسمون
دلم گرفته آسمون
عکس نوشته دلم گرفته
عکس نوشته دلم گرفته
دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از طعنه های مردم شهر
دلم گرفته از طعنه های مردم شهر
جملکس دلم گرفته
جملکس دلم گرفته
جملکس دلم گرفته
دلم پرٌ است
دلم پرٌ است
دلم گرفته ای دوست
دلم گرفته ای دوست

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید