مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

 رنگ های پاییزی رنگ های تیره ای مثل خاکستری، قهوه ای، آبی دریایی، بنفش، زرشکی، مشکی و زمردی است.

برای طرح ها هم می توان از نشانه های پاییزی استفاده کرد.

طرح برگ های زرد و خشکیده رایج ترین طرح پاییزی برای ناخن هاست.

می توانید یا روی تمام ناخن ها یا فقط روی یکی از ناخن ها شکل برگ را طراحی کنید.

یکی دیگر از طرح هایی که می توانید به کار ببرید طرح کدو می باشد.

اگر هم طرح های ساده دوست دارید فقط از رنگ های پاییزی بدون هیچ طرحی استفاده کنید کافی است.

به مجموعه عکس های زیر نگاهی بیندازید و هر کدام که باب سلیقه شماست برای ناخن های خودتان استفاده کنید.

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

مانیکور و فرنچ

مدل های طراحی ناخن پاییزی مانیکور و فرنچ

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید