معرفی انواع مدل موهای جذاب و متفاوت چتری

چتری مدلهای متفاوتی دارد که شما با دقت به فرم صورت و نوع و جنس موهایتان می‌توانید یکی از آنها را گزینه کنید و چهره ای اخیر و متفاوت برای خود بسازید.

چتری صاف و یکدست

مدل موهای جذاب چتری

 این مدل چتری به شکلی هست که کاملا صاف روی پیشانی قرار می‌گیرد. این مدل معمولا تا روی ابرو ادامه دارد حتی بعضی علاقه مند میباشند بلندتر از آن نیز باشد.

چتری های صاف باعث میشوند دقت به فرم صورت و چشم ها جلب شود. این مدل چتری برای مو های سبک و نازک مناسب هست . نرمی و لختی مو باعث می‌شود چتری صاف و منظم بایستد.


چتری نامنظم

مدل موهای جذاب چتری

چتری هایی که به صورت حالت دار و نامنظم در صورت قرار میگیرند برای مو های پر و ضخیم مناسب هست. این مدل چتری نیز روی پیشانی را می پوشاند اما همانند چتری های مدل گذشته صاف و یکدست نیست.

در این مدل معمولا قسمتی از سنگینی مو با کوتاهی های نامنظم گرفته می‌شود و مو حالت بیشتری نسبت به مدل چتری های صاف دارد. هرچند همانند چتری های صاف، این مدل چتری نیز دقت را به چشم ها و فرم صورت جلب می‌کند.


چتری خیلی کوتاه یا پیکسی

مدل موهای جذاب چتری

مدل موهای جذاب چتری

این مدل چتری فقط قسمت کمی از بالای پیشانی را می پوشاند. این مدل چتری برای افرادی که فرم صورتشان حالت بیضی دارد مناسب هست. چتری های خیلی کوتاه با مو های کوتاه سازگاری بیشتری دارند. چتری کوتاه صورت را بازتر و روشن تر نشان میدهند.


چتری نامتقارن

مدل موهای جذاب چتری

این مدل چتری با چتری هایی که به یک سو قرار می‌گیرند متفاوت هست، در این مدل به جای این که موها را از سمتی به سمت دیگر بیاورید، به همان شکل که مو در صورت قرار گرفته هست نامتقارن کوتاه می‌شوند و شکلی ایجاد میکنند که گویا موها را به یک سمت شانه کرده اید. این مدل بسیار دقت را به خود جلب می‌کند چرا که خیلی فشن و مدلی اخیر هست.


چتری جدا شده

مدل موهای جذاب چتری

مدل موهای جذاب چتری

این چتری معمولا فرق از وسط میباشند برای همین به آنها چتری های جداشده میگویند چرا که از وسط از یکدیگر جدا شده و به دو قسمت تقسیم می‌شوند. این مدل چتری معمولا برای مواقعی که چتری های شما بلندتر از حد ابروها می‌شود، مناسب هست.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید