مکالمه جالب زن و مرد هنگام جدایی (طنز)

قبل از ازدواج

مرد: آره، دیگه نمیتونم بیش از این منتظر بمونم

زن: میخواهى من از پیشت برم؟

مرد: نه! فکرش را هم نکن

زن: منو دوست داری؟

مرد: البته!

زن: آیا تا حالا به من خیانت کردی؟

مرد: نه! چرا چنین سوالى میکنی؟

زن: منو مسافرت میبری؟

مرد: مرتب!

زن: آیا منو میزنی؟

مرد: به هیچوجه! من از این آدما نیستم !

زن: میتونم بهت اعتماد کنم؟
.
.
.
.
.

بعد از ازدواج

متن را این دفعه از پائین به بالا بخوانید !!

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید