وظایف روغن موتور

 

وظایف روغن موتور:

✅روغن با کاهش اصطکاک در بین قطعات متحرک باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و افزایش راندمان موتور میشود.

✅روغن قطعات متحرک را روغن کاری میکند تا تماس فلز با فلز رخ ندهد و کمتر ساییده شوند.

✅روغن با گردش در موتور گرمای آن راجذب میکند و به کارتر منتقل میکند و سپس روغن در آنجا خنکتر میشود.

موتور ممکن است روغن پاش هایی داشته باشد که روغن را به زیر پیستون میپاشد بدین ترتیب گرمای کف پیستون کاهش می یابد و خنکتر کار میکند.

✅روغن خلاصی بین یاتاقان ها و یاتاقان گرد های چرخان را پر میکند.

وقتی بار های سنگین به طور ناگهانی بر یاتاقان ها وارد میشود،روغن به ضربه گیری کمک میکند. در نتیجه، یاتاقان کمتر ساییده میشود.

✅روغن به آب بندی رینگ های پیستون با جداره سیلندر کمک میکند تا از فرار کمپرس جلوگیری کند.

✅روغن به صورت پاک کننده عمل میکند.
روغن موتور با گردش خود آلودگی ها و گرد و غبار را از اجزای موتور پاک میکند و آلودگی ها را به کارتل منتقل میکند و با مکش پمپ روغن، آلودگی ها در داخل فیلتر روغن محبوس میشوند.

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید