15 قانون برای آنکه زن ذلیل شوید (طنز)

۱۵ قانون برای آنکه زن ذلیل شوید (طنز)

برای اینکه زن ذلیل خوبی باشیم کافی است به ۱۵ قانون زیر که ساخته و پرداخته ذهن زنان است توجه نموده و آنها را به دقت رعایت کنیم

۱- زن همیشه قوانین را وضع نموده و تصویب کند.

۲- قوانین ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

۳- امکان ندارد مردی تمام قوانین را بداند.

۴- چنانچه زن شک ببرد که مرد تمام یا برخی از قوانین را می‌داند، می‌تواند بلافاصله قوانین را تغییر دهد.

۵- زن هرگز اشتباه نمی‌کند.

۶- چنانچه به نظر آید که زن در اشتباه است، علت آن است که مرد حرفی بیجا و اشتباه بر زبان آورده یا کاری اشتباه کرده که باعث سوء تفاهمی آشکار و در نتیجه، اشتباه زن شده است.

۷- چنانچه مورد بالا اتفاق افتاد، مرد باید بلافاصله معذرت بخواهد، چرا که او باعث سوء تفاهم شده است زن می‌تواند هر زمان که اراده کند، تصمیم خود را عوض کند.

۸- مرد هرگز نباید بدون رضایت صریح زن، تصمیم خود را عوض کند.

۹- زن حق دارد در هر زمان عصبانی یا مشوش باشد.

۱۰- مرد باید در تمامی اوقات آرام باشد، مگر اینکه زن از او بخواهد عصبانی شود.

۱۱- زن ممکن است از مرد بخواهد که عصبانی باشد یا عصبانی نباشد، اما تحت هیچ شرایطی نباید او را از نیت خود آگاه سازد.

۱۲- مرد مکلف است، در تمامی اوقات ذهن زن را بخواند.

۱۳- در تمامی اوقات و در هر زمان و مکان آنچه مهم است این است که منظور زن چه بود، نه اینکه چه گفت.

تبصره : چنانچه مرد هر زمان که تصور میکند درست میگوید کافی است به بند ۵ مراجعه نماید.

لطفا دیدگاه خودتون رو از این مطلب بنویسید

لطفا دیدگاه خود را بیان کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید